Kenniscentrum voor fietsbeleid

Themabijeenkomst Fiets Beter Benutten - deelname volledig programma

Bijeenkomst voor projectleiders, programmamanagers, en anders geïnteresseerden die mee willen denken over de borging van kennis opgedaan in de Beter Benutten fietsprojecten. Het middagprogramma is gericht op kennisdeling.

Op donderdag 22 september 2016 vindt er een speciale Fiets bijeenkomst plaats in het Amsterdamse havengebied. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Eerst vragen we aandacht voor de verankering van de samenwerking en de kennis die we tot nu toe hebben opgebouwd binnen Beter Benutten vanaf het begin in 2011 tot nu. We blikken samen terug op zowel de Beter Benutten aanpak bij fietsprojecten als de thema-inzet rond Fiets. De vraag is wat we willen vasthouden, welke processen we willen  verduurzamen en wat er naast de diverse andere sporen voor de fietsopgaven in Nederland nodig is om hiermee na 2017 verder te kunnen gaan. Als leidraad hanteren we  twee vragen:

 • Wat is waardevol om te behouden van het programma Beter Benutten?
 • En wie heeft welke rol hierin op langere termijn?

De oogst vormt voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu belangrijke input voor de toekomstagenda rond fiets en Beter Benutten-achtige bereikbaarheidsoplossingen. Tevens kan dit voor de regio’s al een aanzet zijn voor de fietsinbreng in de “verankeringskoffer” die in elke regio het komende half jaar wordt geformuleerd.
 
Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling over Fiets en Beleving. De locatie van deze bijeenkomst, het havengebied, speelt hierbij een belangrijke rol. Na de presentatie maken we een fietstochtje door het havengebied. 

Agenda (voorlopig)

09.30 uur  inloop en ontvangst
10.00 uur start bouwsessie, inclusief workshop
12.30 uur lunch
13.15 uur  inleiding en presentatie Fiets en Beleving
14.00 uur fietstocht door havengebied
16.00 uur plenair terugkoppeling Fiets en Beleving
16.45 uur  borrel

Voor wie?

De bouwsessie is bedoeld voor projectleiders, programmamanagers, en anders geïnteresseerden die mee willen denken over de borging van kennis opgedaan in de Beter Benutten fietsprojecten en wie welke rol vervult na 2017. De themabijeenkomst is gericht op kennisdeling en is bedoeld voor projectleiders en anders betrokkenen bij fietsprojecten. 

Let op: via deze pagina meld je je aan voor de hele dag.

print programmaPrint programma

 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Angela Nijland (Hello Zuidas)
 • Marloes Jansen (Ministerie van infrastructuur en milieu)
 • Michael Myles (Groningen Bereikbaar)
 • Gerran Spaan (Gemeente Enschede)
 • Birgit Cannegieter (APPM)
 • Nedo Oroz (Provincie Limburg)
 • Rob Hulleman (Gemeente Almelo)
 • Sandra Hueber (Bright Up)
 • Roland Haffmans (-)
 • Ben Norg (Gemeente Utrecht)
 • Karin Bodewes (Gemeente Zaanstad)
 • Joost Beenker (Goudappel Coffeng)
 • Janine Hogendoorn (www.Ring-Ring.nu)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Klaartje Arntzen (Rijkswaterstaat, Verkeer en Leefomgeving)
 • Erik Tetteroo (APPM)
 • Jeroen Smink (Provincie Zuid Holland)
 • Ron Hofman ()
 • Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
 • Bart Heijnen (APPM)
 • Ellen de Vries ()
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Anton van Osta (Inter Contracting)
 • Ate de Haan (Maastricht Bereikbaar)
 • Natascha Agricola (TNO)