Kenniscentrum voor fietsbeleid

Voorkomen van barrieres voor fietsers

Snelwegen, rondwegen en provinciale wegen kunnen het fietsverkeer ernstig belemmeren. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe gemeenten deze barrières kunnen voorkomen.

Evaluatie
Aan de bijeenkomst hebben ruim 50 mensen deelgenomen. 42 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 15 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 27 deelnemers vonden hem redelijk nuttig en 0 weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,1 voor de bijeenkomst.

ProgrammaIn opdracht van het Fietsberaad brengt de Grontmij momenteel vijf (weg)projecten in beeld, waarin de barrièrewerking voor fietsers een discussiepunt is geweest. Op welke manier heeft men geprobeerd extra barrières te voorkomen? Hoe verliep de samenwerking tussen gemeenteambtenaren en relatief 'machtige' instituten als ProRail, Rijkswaterstaat en provincies? Op de themabijeenkomst zullen de cases en de conclusies gepresenteerd worden. Tevens is er aandacht voor de ervaringen van het Wandel- en Fietsplatform met het opheffen van spoorwegovergangen. Zie ook www.overbruginfra.nl

Het programma ziet als als volgt uit:

 • Aanvang: 14.00 uur
 • Tonnie Roelofs (Grontmij) geeft een overzicht van de vijf projecten die in beeld gebracht zijn. Het betreft rondwegen bij Wesepe en Weerselo, aanleg van de N50 bij Kampen, de bouw van het nieuwe stadsdeel Vathorst bij Amersfoort en verhoging van de maximum snelheid op N61 in Zeeland.
 • Eric Nijland (Landelijk Fietsplatform) over het project ‘Infrastructurele barrièrevorming - recreatie’ en de planprocessen rond de opheffing van spoorwegovergangen in de spoordriehoek Den Bosch-Boxtel-Tilburg.
 • Jaap Schipper (provincie Overijssel) gaat getailleerder in op de plannen voor de rondweg Wesepe. Wat waren de beleidsuitgangpunten van de provincie ten aanzien van barrièrevorming? Wat zijn de gevolgen voor fietsers? Waarom is een fietstunnel toegevoegd aan de plannen?

Na pauze is volop gelegenheid tot discussie en vragen.
Einde om 16.30 uur, met daarna gelegenheid om een borrel te drinken.

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Johan L. M. van der Voet (Stichting Wandelnet)
 • Graham Paul Smith (Graham Paul Smith: Urban Design)
 • Marleen Hovens (CROW)
 • Joost Kleinhaarhuis (Gemeente Roosendaal)
 • (Gemeente Echt-Susteren)
 • S. Timmermans (Gemeente Geldermalsen)
 • Ingrid van Dijk (Gemeente Gooise Meren)
 • Nynke Braan (Arcadis)
 • Oscar van der Oord (Royal HaskoningDHV)
 • Peter Jonquiere (planQonsult)
 • Ronald van der Hoek (Gemeente Uithoorn)
 • Lex van Boetzelaer (ProRail)
 • Gerben Siebenga (Gemeente Nijmegen)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Reijnoud de Haan (Fietsersbond)
 • Roland Haffmans (-)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
 • Stef Baijense (Vervoersautoriteit MRDH)
 • Dirk Jan Sloot (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Lex van Boetzelaer (ProRail)
 • Theo Zeegers (-)
 • Wim van der Wijk (HaskoningDHV Nederland BV)
 • Gijs Overbeek (tot 2016 provincie Zuid-Holland)
 • C.J.A. Rapati (Gemeente Naarden)
 • Johan S. Overvest (Verkeer en Leefomgeving .nl)
 • Frans de Kok (ANWB)
 • Mike Pinckaers (ANWB)
 • Wim Rechmann (Provincie Noord-Brabant)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • C. Huyssoon (Gemeente Moerdijk)
 • Rien Visser (Provincie Zuid-Holland)
 • Leon Schings (Gemeente Kerkrade)
 • Charlotte Daalderop (Provincie Utrecht)
 • Piet Schuur ()
Presentatie
Otto van Boggelen (Fietsberaad)
2008
Met agenda, afbeeldingen bij verhaal Jaap Schipper (prov. Overijssel) en discussiepunten.
Presentatie
Eric Nijland (Landelijk Fietsplatform) , Fietsberaad
2008
Presentatie
Tonnie Roelofs (Grontmij)
2008
Grontmij onderzocht 5 cases van barrierewerking voor fietsers bij aanleg of herontwerp van verkeersaders buiten de kom (vijf N-wegen). Zowel plan/inhoud als proces (wijzigingen van plannen) zijn bestudeerd.