Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek

2017
plaatje

Je kijkt naar links en je mist de fietser die van rechts komt. Kruispunten met tweerichtingsfietspaden zijn daarom twee keer zo onveilig. Maar daar valt wel wat aan te doen.

Tweerichtingsfietspaden langs gebiedsontsluitingswegen zijn nooit de eerste keus. Niet alleen neemt de kans op frontale botsingen tussen fietsers toe, het risico op aanrijdingen met gemotoriseerd verkeer op voorrangskruispunten en rotondes is circa twee maal zo hoog. Een deel van de fietsers komen immers uit onverwachte richting. In een nieuwe CROW-Fietsberaadnotitie is geïnventariseerd met welke maatregelen de veiligheid op dergelijke kruispunten is te verbeteren.

De bekendste en meest effectieve maatregel is het aanbrengen van een adequate snelheidsremmer. Het geeft automobilisten meer tijd om te kijken en vermindert de gevolgen van een eventuele aanrijding. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietspaden die met een drempel over de zijweg geleid worden, uitritconstructies en drie- en viertakskruispunten met een kruispuntvlak op een plateau.

Bij tweerichtingsfietspaden is een onderbord met de aanduiding tweerichtingsverkeer verplicht. Eventueel kan men het bord opvallender maken door een fluorescerende kleur als achtergrond te gebruiken of om er desnoods extra knipperlampen op te plaatsen. Ook het plaatsen van een stopbord is een optie.

De veiligheidseffecten van markeringen op oversteekplaatsen zijn discutabel. Op oversteekplaatsen met een goede markering en een rode kleur gebeuren tegen de verwachting in meer voorrangsongevallen met fietsers dan op oversteekplaatsen met een matige of slechte markering. Automobilisten blijken een fietser veel eerder te zien dan de witte blokmarkering. Dat neemt niet weg dat een goed zichtbare asmarkering op het fietspad het verwachtingspatroon van de automobilist kan ondersteunen. Ook worden wel ledlichten in het wegdek toegepast als extra attentiemiddel, maar de veiligheidseffecten zijn nog niet aangetoond.

Tenslotte is het belangrijk om te zorgen voor voldoende zicht op fietsers van rechts door verkeer uit de zijweg. In de praktijk betekent dit dat op circa 15 meter voor de oversteek het fietspad over een hoek van ruim 45 graden naar rechts overzien moet kunnen worden.

Notitie
Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2017
Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. 
Roland Haffmans (-)
11-12-2017 @ 10:09

In het buitenland voegen ze bord en onderbord samen, duidelijker dus veiliger en minder vandaal gevoelig. Waarom doen we dat hier niet?

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
11-12-2017 @ 17:06

Een lastig probleem mogelijk veroorzaakt door tekort 2-richtingfietspaden. Dwz als een auto een kruising nadert, dan kunnen er ook auto's van rechts komen, dus waarom niet opletten op fietsers die van rechts komen? Dat zal komen omdat binnen de bebouwde kom vaak voor 1-richtingfietspaden aan beide kanten van de weg wordt gekozen en het daar drukker is met fietsers. Buiten de bebouwde kom is het doorgaans aan 1 zijde een 2-richting fietspad en dat maakt de aanleg van fietstunneltjes een stuk goedkoper.

Theo van Kempen
22-12-2017 @ 17:02

Een ander gevaar van 2-richtingsfietspaden is dat de helft van de fietsers tegen het verkeer op de naastgelegen weg in fietst. Overdag geen probleem, maar 's nachts wordt je snel verblind omdat koplampen ietwat naar de berm gericht zijn. Ik zit vrij laag op mijn fiets waardoor dit probleem nog erger wordt; kan regelmatig het fietspad niet meer zien omdat ik verblind wordt. Indien mogelijk vermijd ik 's nachts deze levensgevaarlijke fietspaden!

Jan Ploeger (Provincie Zuid Holland)
03-01-2018 @ 22:04

Heel goed om hier aandacht aan te geven. Onderzoek is dringend gewenst. Al in de jaren zevetig was er onderzoek dat aantoonde dat bij veel kruispunten een éénzijdig in twee richtingen bereden fietspad tot problemen leidt. Daar helpt geen onderbordje tegen. Het is het ingesleten verwachtingspatroon waardoor je uit die onverwachte richting geen fietsers verwacht. net zoals je in Engeland ook altijd (in de automoatische piloot steevast in de vrekeerde richting kijkt.

Ruud Kuntzel (Politie Noord-Holland)
04-01-2018 @ 11:52

T.a.v. Roland Haffmans; onderborden, het woord zegt het al, moeten apart worden aangebracht en mogen niet worden geintegreerd in het bord er boven. Kennelijk is dat in het buitenland anders geregeld.

Nog opmerking n.a.v. het volgende.: "Ook het plaatsen van een stopbord is een optie." Hiermee wordt bord B7 bedoeld.  Dit is helaas lang niet altjid het geval. De uitvoeringsvoorschriften BABW voor bord B7: "Dit bord wordt slechts toegepast op kruispunten en splitsingen van wegen, waar de meeste bestuurders voor het oprijden uit eigen beweging stoppen."  Op veel locaties is er voldoende of zelfs te veel zicht, waardoor de meeste bestuurders geen noodzaak zien om te stoppen voor het kruispunt. Een bord B7 kan dus vaak niet worden gebruikt.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: