Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tweede Kamer vraagt om ideeën voor fietsbeleid

2009
plaatje

De vaste Kamercommissie voor Verkeer- en Waterstaat heeft een aantal organisaties uitgenodigd voor een discussie over het nationale fietsbeleid. Ook het Fietsberaad is uitgenodigd. Heeft u ideeën die het Fietsberaad kan inbrengen? Reageer dan op dit bericht.

Aanleiding voor het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer op 9 september organiseert is de nota “Fietsen in Nederland …een tandje erbij" van het CDA-kamerlid Atsma. Voor het gesprek zijn diverse organisaties uitgenodigd, zoals ANWB, Fietsersbond, IPO, NS en dus ook het Fietsberaad. Het Fietsberaad heeft inmiddels een eerste reactie opgesteld, maar is ook benieuwd naar ideeën uit de vakwereld. Wat moet de rijksoverheid volgens u doen aan het fietsbeleid? Plaats een reactie bij dit bericht.

In een reactie stelt het Fietsberaad het initiatief van Atsma van harte te ondersteunen. Zelf benadrukt het Fietsberaad dat het vooral van belang is om de samenwerking tussen verschillende departementen te verbeteren als het gaat om de fiets. 'Het beleid van veel ministeries heeft direct en indirect invloed op het fietsgebruik. Denk bijvoorbeeld aan de barrièrewerking van spoor- en snelwegen, intelligente snelheidsadaptie en dode hoeken (V&W), subsidieregelingen voor schone voertuigen en de herstructurering van naoorlogse wijken (VROM), aanpak fietsendiefstal (Justitie en Biza), recreatieve fietsvoorzieningen (L&V), de OV-studentenkaart, stallingen bij scholen en verkeerseducatie (OC&W). Per ministerie zou een fietscoördinator met eigen mandaat en budget die in een interdepartementaal regieteam samenwerken', zo vindt het Fietsberaad. 

Focus op fiets-ov

Verder zou de focus zou moeten komen te liggen op de combinatie fiets-openbaar vervoer. 'Veel stations hebben een groot tekort aan fietsenstallingen. Vanwege ruimtegebrek zijn vaak dure inpandige of ondergrondse stallingen nodig om voldoende capaciteit te kunnen realiseren. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om de exploitatie van de (bewaakte) stallingen rond te krijgen.'
Tenslotte dient de marketing van het fietsen meer nadruk te krijgen. De verwachting is dat een gedegen marketingstrategie veel mensen over de streep kan trekken (nog iets) vaker de fiets te pakken. 'Het gaat daarbij om meer dan alleen flyers, folders en reclamespotjes. De vraag is bijvoorbeeld hoe gebruik kan worden gemaakt van beloningssystemen, internetcommunities en het marketingconcept van de 'superpromoter', stelt het Fietsberaad.

Meer middelen voor Fietsberaad
Tenslotte pleit het Fietsberaad bij de Kamerleden voor meer ondersteuning van haar eigen werkzaamheden. Voor het Masterplan Fiets was een veelvoud aan financiële middelen beschikbaar vergeleken met het budget van het Fietsberaad. 'Om een extra impuls te geven aan de vernieuwing van het fietsbeleid is meer geld nodig voor innovatie, voorbeeldprojecten, evaluatieonderzoeken, de ontwikkeling van instrumenten en de uitwisseling van kennis', zo houdt het Fietsberaad de Kamerleden voor. 

Beleidsnota
J. Atsma , CDA
2008
In de CDA initiatiefnota nota doet CDA Kamerlid Joop Atsma een groot aantal suggesties om het fietsen te bevorderen, variërend van een laag btw op fietsen stallen tot en met het aanbrengen van windschermen en het invoeren van een fiscale vergoeding voor fietsers.
Notitie
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
In deze notitie geeft het Fietsberaad een reactie op de initiatiefnota  “Fietsen in Nederland … een tandje erbij” van tweedekamerlid Atsma.
Beleidsnota
J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van verkeer en waterstaat
2009
In deze brief aan de tweede kamer zet staatssecretaris Huizinga uiteen wat het rijk doet en wil doen om het fietsgebruik te stimuleren. Oa een reactie op de initiatiefnota van kamerlid Atsma.
Daan Goedhart (Fietsersbond)
31-08-2009 @ 13:56

Voor auto's bestaat een parkeernorm. Een parkeernorm voor fietsen zou ook zeer welkom zijn.

Daan Goedhart, Fietsersbond afdeling Haagse regio

Ron Boumans (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
01-09-2009 @ 09:48

Heel erg wild plan: maak over de grote steden fietssnelwegen. Breed genoeg voor veel fietsers, hoog boven het andere verkeer, en met niet vaker dan iedere twee kilometer een afrit. Dan kan je in een kwartier van de ene kant van de stad naar de andere. Daar kan geen enkel ander vervoermiddel tegenop!

Bas Oosterhout (MacBike)
01-09-2009 @ 11:32

Geef de fiets een nieuw “elan”. Maak de fiets populair bij de jeugd,bijvoorbeeld (pop) sterren op de fiets. Installeer meer “aftel stoplichten”. In Amsterdam dragen deze bij aan veel meer veiligheid. (lees bereidheid om te wachten op groen licht)

Voor het dode hoek gevaar: Laat bussen en vrachtwagens in de stad alleen maar toe met een bijrijder. Plaats dode hoek waarschuwing posters op fiets paden en fietsstoplichten, niet op de snelweg. Vergeet niet dat de meeste dode hoek ongelukken de “schuld” zijn van fietsers. (er tussen wringen, ipod op, mobiel bellen, liefst alle drie tegelijk)

Denk eens na over een kenteken voor de fiets. Hier kan dan weer een kenteken bewijs (diefstal preventie) en een A.P.K. (gevaarlijke fietsen van de weg) aangehangen worden.

Bas Oosterhout MacBike Amsterdam

01-09-2009 @ 13:46

Besteedt aandacht aan de blootstelling van fietsers in steden aan fijnstof, en aan mogelijkheden om deze te verlagen. Dit kan een mogelijke barrière tegen fietsen in de stad tegen gaan. Zie voor meer informatie de presentatie op:

http://www.vectorproject.eu/127_1

J. van Rijn (Fietsersbond)
01-09-2009 @ 14:09

Wij maken frequent gebruik van de fiets, zowel in praktische zin voor de korte afstanden en boodschappen, als in recreatieve zin voor langere tochten. Met name bij de recreatieve fietsvoorzieningen valt op de achterblijvende infrastructuur. Fietspaden zijn nog vaak te smal uitgevoerd, of worden onvoldoende onderhouden. Verkeerstechnisch zijn er veel hindernissen, bijvoorbeeld de onbeveiligde kruisingen van populaire fietsroutes met drukke verkeerswegen. Dit betreft met name provinciale N wegen (80 km) met veel vrachtverkeer. Een voorbeeld is de N 302 over de Veluwe, een belangrijke verbinding tussen de A1 en Lelystad. Met uitzondering van de rotondes zijn de kruisingen met fietsroutes hier levensgevaarlijk. Omdat het vrijetijdsfietsen zeer populair is en vooral bij ouderen, pleit ik voor een beveiligde oversteekmogelijkheid bij dergelijke hotspots, bijvoorbeeld door middel van stoplichten.

Han van Rijn (Fietsersbond)

Gerard Spil (VVN)
01-09-2009 @ 15:24

G. Spil ( VVN Lochem.

Wij constateren net als de heer J van Rijn dat het onderhoud van fietspaden, zeker de recreatieve nogal eens tekortschiet.

Daar toerisme in het oosten van het land een belangrijk economisch gegeven is moet er meer geïnvesteerd worden in het onderhoud en de bewegwijzering van fietsroutes.

Een ander punt, veel routes bestaan al waarom die niet veel meer op elkaar aan laten sluiten?

Bert Bellert (Fietsersbond)
01-09-2009 @ 21:10

Het is juist belangrijk om van het fietsen een dagelijks ritueel te maken naar school en werk als speerpunten om mensen jong op de fiets te krijgen en gedurende hun leven op de fiets te houden.

Dit zijn de belangrijkste bestemmingen voor de gemiddelde Nederlander op de doordeweekse dag.

Hierbij is een groot belang voor de fietser om vaste, snelle, en veilige routes te vinden. Deze routes moeten ook voldoende kwaliteit hebben voor het samen fietsen. Het samen fietsen geeft ook de mogelijkheid om deze inspanning ook te gebruiken als gezamenlijke ontspanning. Voor de school en werk is het gebruik van de fiets een voorwaarde om hun leerling en werknemer gezond te houden naar school, geen ruimte te verspillen aan parkeren en simpel en goedkoop het vervoer te regelen.

De overheden moeten zorgen dat de routes naar scholen en het werk optimaal zijn voor de fiets. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor het fietsparkeren bij deze scholen.

Het gebruik van de auto op de kortere afstanden, circa 7,5 kilometer, moet daarom bewust worden beperkt. De scholen, bedrijven en overheid moeten zorgen dat het, en dan samen, gebruik maken van de auto op deze afstand altijd het laatste alternatief is na de combinatie fiets en OV.

Riet Beukert (particulier)
01-09-2009 @ 21:39

ik ben het er volledig mee eens dat er geen ruimte verspild moet worden aan auto's. Verder denk ik dat iedere zaak of school een mobiliteitsplan moet hebben. Is het wel nodig dat iedereen met de auto komt om les te geven? Of dat zoveel kinderen van de dorpen al of niet met vervoerssubsidie naar de stad naar de basisschool gaan (is nog slecht voor de kleine kernen ook). Ruimte kost geld en dat moet betaald worden. Vooral vind ik het voor fietsers het beste dat het vele autogebruik teruggedrongen wordt.

En verder: als ik nu een leuke route wil kiezen voor een bepaalde bestemming, fiets ik bijna steeds langs autowegen, en dat in de provincie. Het wordt te gek met al die fietspaden die voor de auto's aangelegd worden. Er zijn nauwelijks weggetjes meer zonder fietspaden. Ik vind het steeds minder leuk voor fietsers door al dat asfalt. En het autoverkeer neemt daardoor nog toe ook.

En het is natuurlijk helemaal belachelijk dat er nog steeds gebouwen de grond uitgestampt worden waarbij niet aan de fiets is gedacht.

Martien Das (Rijkswaterstaat)
02-09-2009 @ 09:35

Ik zou willen toevoegen 'fietsbeleid als belangrijke maatregel voor klimaatbeleid'. Op de bijeenkomst die het Fietsberaad hierover in juni organiseerde bleek uit studie van het PBL dat intensief fietsbeleid een flinke bijdrage kan leveren aan de reductie van CO2-uitstoot (en verbetering luchtkwaliteit). Kortom: tijd voor het verbinden van fietsbeleid (V&W) en klimaatbeleid (VROM).

03-09-2009 @ 10:53

Een reactie naar jullie vanuit de markt. Wij hebben een goed business-model ontwikkeld, dat werkgevers de kans biedt om via 1 loket hun werknemers zich per eBike te laten verplaatsen. Niet alleen per eBike van en naar hun werk, maar ook van de werklokatie naar de klant en vice versa.

De kracht van ons concept zit hem in de compleetheid. We bieden niet alleen een eBike, maar ook een pechservice, verzekering, registratiesysteem, echte leasemogelijkheid. Kortom een pakket dat op maat is samen te stellen en zo nodig door werknemer en werkgever kan worden aangevuld met accessoires en extra voorzieningen, zoals een duurzame douche, kleed, stallingsruimte, met oplaadfaciliteiten voor eBikers.

Wij zijn daarom een warm voorstander van snelfietsroutes tussen woon - werkgebieden van voldoende breedte en voorrang. Ideaal voor de eBiker die over het algemeen een grotere woon- werkafstand zal afleggen, met een hogere snelheid.

Wij bepleiten tevens een Rijksstimulans die gemeenten, beheerders van bedrijvenparken en lokale werkgeversverenigingen in staat stelt een kopgroep te formeren van pakweg de 5 belangrijkste werkgevers en samen met hen binnen een jaar een plan voor eBIkes voor het forensen of voor klantbezoek in uitvoering te brengen.

Meer info op onze website www.active-econcept.eu

Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
04-09-2009 @ 09:49

De laatste jaren is duidelijk geworden dat erg veel fietsers op de eerste hulp behandeld worden of in het ziekenhuis opgenomen worden na een enkelvoudig fietsongeval: 6.000 ziekenhuisopnamen per jaar, een derde van alle ziekenhuisopnamen bij verkeersongevallen. Voor decentrale wegbeheerders is dit probleem alleen zichtbaar via meldingen en claims. De politie komt er bij deze ongevallen zelden aan te pas zodat de ongevallen niet geregistreerd worden. Dankzij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is er recent kennis ontwikkeld over wat decentrale wegbeheerders met fietsvriendelijke maatregelen kunnen doen om deze ongevallen te voorkomen. Juist vanwege het registratieprobleem is een partij als het Fietsberaad hard nodig om de kennis over mogelijke maatregelen te verspreiden. Dat mag wat mij betreft naar voren gebracht worden.

04-09-2009 @ 21:21

Ik woon in een stad, Breda genaamd, die door de spoorlijn van oost naar west en door een verbindingsweg van de A16/A27 in tweeen wordt gedeeld. Ten noorden van deze wegen woont 1/3 van de stadsbevolking. De kruisende fietswegen met het spoor zijn, op een na, ondertunneld. De kruisende fietswegen met de verbindingsweg zijn niet ondertunneld maar van VRI's voorzien. Barricades voor het lekker doorfietsen naar het station en centrum in een stad met circa 110.000 inwoners is er niet bij. Fietstunnels in steden, een forse investering, werkt naast andere noodzakelijke voorzieningen, stimulerend om in steden meer de fiets te pakken. Wachten in de regen c.q. in wolken uitlaatgassen van het autoverkeer bij de VRI's is niet aangenaam en gezond.

Martin Kroon (Leidse Milieuraad)
05-09-2009 @ 23:57

Betreft: Betere afstemming van VRI's bij (vracht)auto en fiets

De huidige praktijk bij de afstelling van VRI's op hoofdroutes met kruisend fietsverkeer en secondair autoverkeer is oorzaak van veel vermijdbare NOx/CO2-emissies, brandstofverspilling en nodeloos verminderde doorstroming. Fietsers moeten vaak te lang wachten voor rood - ook als er geen verkeer komt - en soms moet een reeks (vracht)auto's stoppen voor een druk-op-de-knop van één fietser. Dat is ouderwets starre invulling van de verkeers-veiligheid! Gevolg: weerbare fietsers steken toch over...door rood, doorgaand verkeer ontmoet te veel stop&go-situaties, iedereen verliest tijd. De oplossing is knipper-oranje, naast het rood/groen, zodat weerbare fietsers op eigen oordeel kunnen (blijven) oversteken terwijl kwetsbare fietsers (kinderen, bejaarden) gewoon rood/groen via druk-op-de-knop kunnen blijven gebruiken.

Win-win voor de fiets, veiligheid, doorstroming autoverkeer en milieu/CO2. Begonnen moet worden met simpele sofstware-matige aanpassingen van VRI's.

Dit komt lokaal niet van de grond, ergo inzet vanuit TK nodig.

Verder zie ik graag landelijke afspraken gemaakt worden over totale afschaffing/verbod van twee klassieke fiets-belemmeringen: de stoeptegel en de velgenwurgende fietsklemmen (met name bij stations). Alternatieven als asfalt, beton of grote betontegels (zoals in BRD) zorgen voor een veilig vlak wegdek. Stoeptegels (ook de dikke) zijn voor de stoep, niet voor fietspaden! Beugels en klemmen die het frame steunen moeten overal de goedkope velgenwurgers vervangen, die jaarlijks miljoenen schade aan onze fietsen veroorzaken door vandalisme en aanstoten in volle stallingen. Tenslotte moeten de resultaten van de Fietsbalans vertaald worden in landelijke minimum onderhoudsnormen of -intervallen voor fietspadbeheerders.

indiener: Martin Kroon, Het Nieuwe Rijden

Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
07-09-2009 @ 09:30

Veel knelpunten die fietsers ervaren (zie o.a. de reacties op dit onderwerp) hebben meer met de uitvoering en minder met het fietsbeleid te maken. Dat maakt het lastig voor de rijksoverheid om beleid te voeren, omdat de uitvoering voornamelijk bij de lagere overheden ligt. In zo'n situatie is een sterke kennismakelaar in de vorm van het Fietsberaad noodzakelijk. Het Fietsberaad vervult een uitstekende functie in het verzamelen van kennis en het doorgeven aan de lagere overheden. Wel is mijn ervaring dat de kennis voornamelijk terecht komt bij gemeenten die al in enige mate fietsvriendelijk zijn, juist de overheden waar nog het meeste winst valt te behalen worden om uiteenlopende redenen niet bereikt. Het Rijk kan hier een rol in spelen door bv in de vorm van prestatieafspraken voor de BDU-uitkering de vinger aan de pols te houden bij de lagere overheden of in de algemene uitkering van het Gemeentefonds geld te labelen voor het onderhoud van fietsvoorzieningen.

Het rijk heeft op de uitvoering een functie wanneer het om rijksinfrastructuur gaat, bij iedere kruising van rijksinfra dient het fietsverkeer volwaardig meegenomen te worden. Dat betekent dat bruggen over kanalen en kruisingen van rijksinfra standaard voorzien zouden moeten worden van ruimte voor een fietspad. Transferpunten tussen lokale infra en rijksinfra verdienen bijzondere aandacht, de handreikingen voor treinstations gaan al een eind de goede kant uit, maar door de afhankelijkheid van een private partij als NS, wordt hier niet altijd het voor fietsverkeer optimale resultaat bereikt.

Hierbij tevens uitnodiging aan de kamercommissie om werkelijke fietsvriendelijkheid te ervaren in de Fietsstad 2008, Houten.

Marc Maartens (MMa)
08-09-2009 @ 09:45

Tip voor jullie inbreng in de hoorzitting over het nationale

fietsbeleid: de reistijden per fiets (naar station, van station)

ook in de ov-reisadviezen.

P.L.M. (Berry) den Brinker (Vrije Universiteit Amsterdam)
08-09-2009 @ 10:16

Ik houd me al lang bij de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit bezig met de fietsveiligheid. Wat mij grote zorgen baart is dat veel fietsers onnodig risico lopen op ernstige ongevallen die zij haast niet kunnen voorkomen. Per jaar worden ruim 6000 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een enkelvoudig fietsongeval (een ongeval waarbij alleen een fietser betrokken is) en ongeveer 50 mensen per jaar overlijden als gevolg van een ongeval waarbij verder geen gemotoriseerd voertuig betrokken is. Enkelvoudige fietsongevallen zijn verantwoordelijk voor de helft van de medische kosten door verkeersongevallen. Ondanks maatregelen zoals gescheiden fietspaden is het aantal ziekenhuisopnamen bij enkelzijdige ongevallen vanaf 1994 met 50% is toegenomen. Al deze gegevens zijn te vinden in het recent Advies van Rijkswaterstaat over enkelvoudige fietsongevallen. Joop Atsma heeft in zijn nota in ‘Aanbeveling 22’ al een verband gelegd tussen enkelvoudige fietsongevallen en de gebrekkige visuele toegankelijkheid van fietsroutes. Rijkswaterstaat legt ook een dergelijk verband . Ik heb die zorgen ook en wil daarom mijn steentje bijdragen aan het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen. Ik heb dat tot nu toe gedaan door de IDED- methode te ontwikkelen waarmee goed beoordeeld kan worden of een fietsroute visueel toegankelijk is (Artikel Fietsverkeer - Veiliger fietsen op overzichtelijke routes). Dat is de methode waar Joop Atsma het over heeft in de nota bij aanbeveling 22. Volgens mij is er een taak voor de centrale overheid om zorg te dragen voor het vergaren en verspreiden van kennis ter voorkoming van eenzijdige fietsongevallen. Ik vind dat er op korte termijn een onderzoek moet komen naar maatregelen om de herkenbaarheid van het wegverloop en de opvallendheid van paaltjes voor fietsers te verbeteren? En ik vindt dat aansluitend daarop de nieuwe kennis zo vlug mogelijk moet worden toegepast door vertaling van de uitkomsten naar een CROW-richtlijn voor wegbeheerders? Het zijn de decentrale overheden, gemeenten en provincies, die de nieuwe richtlijnen moeten toepassen en zo daadwerkelijk zorgen voor uniformiteit in een visueel toegankelijke fietsinfrastructuur. Ik denk dat een veilige fietsinfrastructuur bevorderlijk zal zijn voor het fietsen door het grote publiek en dat daarmee het thema ‘visuele toegankelijkheid van fietspaden’ op de agenda van Fietsberaad komt.

08-09-2009 @ 14:44

De kern van de zaak is dat de fiets als een volwaardig vervoermiddel beschouwd zou moeten worden. Hetgeen in dit wereldwijd als fietsland bij uitstek bekend staand land niet het geval is:

- wij zijn zo trots op onze fietspaden en zelfs fietsverkeerslichten: maar zijn die echt zo edelmoedig voor de fietsers bedoeld? Is het niet zo dat daarmee deze voor het gemotoriseerd verkeer lastige en hinderlijke insecten van de weg gehaald worden? En dat ze het maar zelf moeten uitzoeken op hun smalle paadjes die ook door joggers, wandelaars, skaters, hondenuitlaters, parkeerders etc. gebruikt mogen worden?

- er is op geen enkel niveau -rijks, provinciaal, gemeentelijk, waterschaps- een structureel meerjarenonderhoudsbegroting met geoormerkte budgetten, zoals voor autowegen;

- de economische waarde van fietsverkeer valt nog steeds in het niet bij de miljardenbelangen van de autoindustrie en de asfaltlobby. En hier draait het toch om; wat milieu, veiligheid, ruimte, geluid, fijnstof, CO2?

Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
08-09-2009 @ 16:19

Ik krijg veel vragen van bezitters van bakfietsen en electrische fietsen. Zij vragen om hogere kwaliteit van fietspaden (breder, gladder, rechter), nieuwe netwerken (gericht op langere afstanden) en aandacht voor stallingen. Bij bewaakte stallingen (met name bij stations) dient ruimte te zijn voor bakfietsen en oplaadpunten aanwezig te zijn voor electrische fieten. Voor onbewaakte stallingen is een versnelde invoering van 'Fietsparkeur' nodig om het bezit te beschermen en/of in combinatie met electrische stalling zoals Lock 'n Go.

Ik zou hopen op een specifiek subsidieprogramma voor voorzieningen gericht op electrische fiets of bakfiets, dergelijke voorzieningen komen uiteraard tevens alle andere fietsers ten goede. Ook de meermaald gehoorde suggestie om parkeernormen voor fietsers te introduceren (vast te leggen in de Bouwverordening) ondersteun ik van harte.

Hartger Wassink (Fietsersbond afd. Nijmegen)
08-09-2009 @ 22:26

In woonwijken zou er meer aandacht moeten komen voor het eenvoudig en veilig stallen van fietsen voor de woning. Nu pakken mensen vaak snel de auto, omdat die nou eenmaal vooraan staat, of aan de straat. De fiets staat vaak achter het huis in een schuurtje. Als het makkelijker wordt om de fiets te pakken dan de auto, raken mensen daar ook eerder aan gewend.

Het plaatsen van bijvoorbeeld een fietstrommel op een parkeerplaats kan nu niet zomaar: er verdwijnt een parkeerplaats en omwonenden kunnen bezwaar maken tegen het verpesten van hun uitzicht. Er zou een landelijke regeling moeten komen dat het inruilen van een parkeerplaats voor een fietstrommel snel en zonder procedures moet kunnen.

Andreas Beusker (CitiesForCyclists.de)
14-09-2009 @ 10:44

Mijn suggesties zijn misschien een beetje off topic, maar ik zou ook de NS en RailPro sterker betrekken bij het stimuleren van fietsgebruik. Er is vaak te weinig ruimte voor fietsen in treinen, ook buiten de spits. En op sommige stations zijn de perrons nog steeds moeilijk te bereiken als je een fiets bij je hebt. Verder lijkt mij een aanpak van weesfietsen in samenwerking met scholen, ROCs en hogescholen een mogelijkheid voor meer leefbaarheid en veiligheid rond station.

17-09-2009 @ 19:17

eindeloze discussie die fiets wordt nooit wat zolang de beleidsmakers die beslissingen nemen zelf met de auto naar het werk worden beloond in die lease auto

Maarten Heckman (Prive geïnteresseerde)
29-09-2009 @ 15:40

Als je fietsen echt wilt stimuleren, moet de beleving van het fietsen beter. Als iemand tijdens een rit teveel frustraties tegenkomt, zal hij of zij niet vaker de fiets nemen. Nu kom je teveel in aanraking met verschillende negatieve factoren die maken dat voor veel mensen de drempel voor fietsgebruik onnodig hoog is. Hierbij val te denken aan:

- slecht wegdek

- onnodig (lang) moeten stoppen

- uit de voorrang gehaald worden

- rare verkeerskundige constructies

- smalle fietspaden (ook met tweerichtingsverkeer)

- slechte bewegwijzering interlokale routes in steden.

Nationaal is het belangrijk dat er een normenstelsel wordt ontwikkeld waar fietsroutes aan moeten voldoen. Daarmee kunnen op lokaal niveau nieuwe plannen worden getoetst en kan de bestaande situatie worden aangepakt.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: