Kenniscentrum voor fietsbeleid

Presentatie Discussie - Kansen voor de elektrische fiets

Otto van Boggelen , Fietsberaad
2009

Otto van Boggelen leidde de discussie rondom diverse thema's in de bijeenkomst 'Kansen voor de elektrische fiets'.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Nieuws
2008
Uit een studie van TNO blijkt dat de elektrisch fiets meer mensen stimuleert om te gaan fietsen. En ook al vraagt elektrisch fietsen wat minder inspanning, de gezondheid vaart er wel bij.
Artikel
Ingrid Hendriksen en Luuk Engbers (TNO) , Fietsverkeer nr. 19
2008
De elektrische fiets verleidt vooral ouderen en forensen om vaker en verder te fietsen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Hoewel de files er niet door worden opgelost, kan de elektrische fiets daarom een positieve bijdrage leveren als het gaat om mobiliteitsproblemen, gezondheid en milieu.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008
De elektrische fiets heeft voor Kamerlid Joop Atsma de toekomst. In de fietsnota van het CDA die binnenkort verschijnt, neemt die elektrische fiets dan ook een prominente plaats in. Maar ook de gewone fiets moet fiscaal worden bevoordeeld, vindt Atsma.
Nieuws
2008
Het elektrische fietsen wint in hoog tempo terrein. Volgens fabrikant Sparta gaat de verkoop van elektrische fietsen nu zelfs ten koste van de verkoop van gewone fietsen. Ook het aantal oplaadpunten neemt toe. Deze zomer kunnen Albert Heijnklanten hun fiets bij een aantal winkels aan de stekker leggen.
Nieuws
2008
Wie zegt dat je op de fiets niet veel kunt meenemen? Met de Cargo Cruiser kan 250 kg lading worden getransporteerd. Het nieuwe vervoermiddel - een kruising tussen een Tuktuk en een elektrische fiets - wordt op dit ogenblik uitvoerig getest in Berlijn.
Nieuws
2008
In China is de elektrische fiets al aardig ingeburgerd. Al in 1998 werden in China al 10 miljoen elektrische fietsen verkocht. Uit onderzoek blijkt dat woon-werkfietsers die gebruik maken van de elektrische fiets voordien veelal met het ov reisden.
Nieuws
2008
Als het aan het Samenwerkingverband Regio Eindhoven ligt worden 1000 elektrische fietsen aangeschaft, om die vervolgens uit te lenen aan bedrijven ten behoeve van hun werknemers.
Nieuws
2009
Het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km moet van 35 naar 45 % in 2020. Dat is te bereiken door verbetering van de infrastructuur, gericht doelgroepenbeleid, inzet van fietsverhuursystemen en de E-bike. Dat stellen BOVAG en RAI in de Duurzaamheidsagenda Fiets.
Presentatie
Ingrid Hendriksen , TNO Kwaliteit van Leven
2009
Ingrid Hendriksen presenteerde de Gezondheidseffecten van elektrisch fietsen op de bijeenkomst 'Kansen voor de elektrische fiets'.
Presentatie
Alwin Bakker , Gemeente Rotterdam
2009
Alwin Bakker presenteerde hoe Rotterdam de urgentie van de afdeling Luchtkwaliteit benut om het E-vervoer, waaronder de elektrische fiets valt, te stimuleren.
Presentatie
Angela van der Kloof , Mobycon
2009
Angele van der Kloof presenteerde een overzicht van de ontwikkelingen van elektrische fietsen in Nederland.
Kees van Malssen (Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV)
02-02-2009 @ 13:41

De Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV volgt de ontwikkelingen rond de elektrische fiets met belangstelling. Voor ons is dit vooral omdat hierbij de gedachte om de afstanden die als 'normaal' gezien worden door beleidsmakers en het grote publiek flink kunnen worden vergroot.


Daarom hebben we binnen het bestuur van de Nederlandse ligfietsvereniging NVHPV gesproken over hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de themabijeenkomst van het Fietsberaad over elektrische fietsen. Helaas kan niemand van ons persoonlijk aanwezig zijn, maar we

kunnen wel een aantal punten ter overweging aandragen.


Graag willen we een reactie geven op de twee vragen die centraal staan tijdens de bijeenkomst.


1. Kan de elektrische fiets automobilisten verleiden om vaker de fiets te pakken? Of gaat een toename van het gebruik van de elektrische fiets vooral ten koste van de 'normale' fiets?


Het zou jammer zijn als het gebruik ten koste zou gaan van het gebruik van de niet-ondersteunde fiets. Dat zal waarschijnlijk meevallen. Het zou een – bescheiden - bijdrage kunnen leveren aan het verleiden van mensen net iets vaker de auto te laten staan. Dit zal vooral gebeuren bij mensen die toch al voor een deel van hun vervoer de fiets nemen en hier nu vaker zullen kiezen.

De grootste winst zal zitten bij mensen die langer kunnen blijven fietsen en/of op deze manier (weer) met hun partner samen kunnen gaan fietsen. Dit laatste zal vooral recreatief fietsen zijn.


2. Welke concrete maatregelen kunnen gemeenten en provincies nemen om het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren?

Ons inziens zit er zeer weinig verschil tussen maatregelen die het gebruik van de elektrische fiets stimuleren en die welke fietsen in zijn algemeenheid stimuleren.

Waar de huidige discussie het verschil maakt met eerdere plannen is dat de iets langere afstanden eindelijk serieus genomen lijken te worden.


Maatregelen die gemeenten en provincies kunnen nemen is zorgen voor goede doorgaande verbindingen. Daarbij rekening houdend dat fietsers niet alleen van A naar B willen, maar misschien wel door naar C of D en daarbij de tussenliggende plaatsen passeren zonder zoeken, zonder verkeerslichten.

Bij elektrische fietsen is de capaciteit van de accu een beperkende factor. Het is belangrijk te realiseren dat vooral optrekken een zware piekbelasting van de fietser en de ondersteunende motor vraagt. Het voorkómen van stoppen en weer optrekken is dan ook de beste maatregel die genomen kan worden. Dit kan door bochten ruim aan te leggen, kruisingen zoveel mogelijk te voorkomen en verkeerslichten tot een minimum te beperken. Ook een heldere lange(re) afstand bewegwijzering bevordert een ongehinderde fietstocht. Ook een fatsoenlijke breedte van fietspaden, zodat veilig ingehaald kan worden is van belang.


Binnen de ligfietsgemeenschap is veel kennis en ervaring opgebouwd met name wat betreft het langere-afstand fietsverkeer. Deze expertise zouden we graag verder inzetten. Dit komt zowel de ondersteunde fietser als de fietser op eigen kracht ten goede. Een mooi voorbeeld waar twee verschillende groepen dezelfde doelen nastreven.

Theo Zeegers (-)
04-02-2009 @ 10:20

Om aan deze verstandige reactie nog een punt toe te voegen:

De ontwerpsnelheid voor fietsinfrastructuur is al sinds jaar en dag 30 km/h uur. De maximumsnelheid van de elektrische fiets ligt daar, bij trapondersteuning, dus ruim onder.

(NB auteur is fietser en ligfietser)

Han Kroon
17-03-2009 @ 15:34

Werkzaam bij Philips Healthcare in Best probeer ik als voorzitter van een fietscommissie het fietsen naar het werk te bevorderen. Vanaf 2001 tot 2006 hebben we deelgenomen aan de landelijke "Fietsen Scoort!" actie. 

Om het fietsen te promoten organiseren we o.a. fietsersbijeenkomsten en evenementen zoals een fietsrecorddag met 901 deelnemers. Daarnaast geven we adviezen aan ons management m.b.t. de verbetering van faciliteiten (stallingen, bedrijfstoegang, douches en kledingruimten). 

Een succes in 2008 was de introductie van een "witte fietsenplan" met een 20-tal leenfietsen op het terrein. Daarmee hebben we een wereldwijde Philips Simplicity idee verkiezing gewonnen. Inmiddels zijn we er ook achter gekomen dat de elektrisch ondersteunde fiets een middel kan zijn om mensen uit de auto te krijgen voor woon-werkverkeer. Met name voor mensen die wat verder van het bedrijf wonen. Daarom hebben we een verzoek ingediend voor een oplaadpunt voor dergelijke fietsen. In eerste instantie in een van de 7 fietsenstallingen en met 4 of 6 stopcontacten. Het is vrijwel zeker dat dit oplaadpunt binnenkort gerealiseerd zal worden. Kosten slechts 1500 euro. Dit ook weer om werknemers uit de auto op de (elektrische) fiets te krijgen.  Met andere woorden: we zijn nu al van mening dat de eerste vraag van uw bijeenkomst positief beantwoord kan worden. En ook als er fietsers zijn die overstappen op de elektrisch variant, gaan ze daardoor waarschijnlijk vaker fietsen en heeft het integraal dus ook een positief effect. 

Een concrete maatregel die de regering kan nemen om het gebruik van de (elektrische) fiets naar het werk te bevorderen, is een verhoging van het maximum bedrag van het fietsenplan naar bijv. 2000 euro. Wij nemen aan dat dit punt die dag zeker ter sprake zal komen. Zie ook de initiatiefnota "Fietsen in Nederland … een tandje erbij" van Joop Altsma (CDA).

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: