Kenniscentrum voor fietsbeleid

Lekker Fietsen! Uitwerking Fietsambitie gemeente ’s-Hertogenbosch

Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009

Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De gemeenteraad heeft vanuit de Koersnota Hoofdinfrastructuur de ambitie geformuleerd om het fietsgebruik binnen de gemeente te laten groeien van 33% naar 44%. Om de fietsambitie waar te maken moet alles uit de kast worden gehaald om het fietsgebruik te stimuleren: ’s-Hertogenbosch moet een echte fietsstad worden! Dit betekent dat gezorgd moet worden voor een perfecte fietsinfrastructuur - ontvlechting van autoverkeer en fietsverkeer, hoogwaardige hoofdfietsroutes met waar nodig ongelijkvloerse kruisingen ter bevordering van de doorstroming en veiligheid van zowel het fietsverkeer als het autoverkeer; gratis bewaakte fietsenstallingen en voldoende diefstalveilige fietsparkeerplaatsen.

Dit is de harde kant van fietsbeleid. Daarnaast betekent het dat er ook net zo hard gewerkt moet worden aan het creëren van een echt fietsklimaat in ’s-Hertogenbosch. De inwoners stimuleren vaker gebruik te maken van de fiets door het voeren van een permanente promotiecampagne, het uitvoeren van een groot aantal promotieacties, het zorgen voor perfecte informatie over fietsroutes en fietsenstallingen, en up-to-date voorlichting over het ambitieuze fietsbeleid van de gemeente. Dus ook aandacht voor de zachte kant van fietsbeleid. Alleen met een dergelijke integrale innovatieve aanpak zal het lukken om veel meer mensen vaker op de fiets te krijgen en zo de fietsambitie te behalen.

Hoofdfietsnet
Het nieuwe hoofdfietsnet bestaat uit de volgende sternetroutes:
1. een route vanuit Maaspoort naar de binnenstad;
2. een noord-zuid route oostelijk langs de binnenstad;
3. een route vanuit Rosmalen naar de binnenstad, aansluitend op de fietssnelweg ’s-
Hertogenbosch-Oss;
4. een route vanuit De Pettelaar naar de binnenstad;
5. een route vanuit Vught naar de binnenstad;
6. een route vanuit Kruiskamp naar de binnenstad;
7. een route vanuit De Groote Wielen naar centrum Rosmalen.
Dit nieuwe hoofdfietsnet vormt een belangrijke basis voor het behalen van de fietsambitie. In de komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van de sternetroutes 2 en 3 en het realiseren van een aantal ongelijkvloerse kruisingen: Graafseweg/Van Grobbendoncklaan, Pettelaarseweg/Gestelseweg, Zandzuigerstraat/Bruistensingel en eventueel Rietveldenweg/Zandzuigerstraat.

Fietsparkeren binnenstad
In de binnenstad wordt de totale stallingcapaciteit uitgebreid naar in totaal maximaal 3.500 plaatsen. In de komende periode wordt een aantal nieuwe bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd of uitgebreid: Wolvenhoek, Kerkstraat en GZG. Hierdoor bedraagt de bewaakte stallingcapaciteit in de toekomst in de binnenstad in totaal 2.500 plaatsen. Na realisatie bekijken we nut en noodzaak van een nieuwe bewaakte fietsenstalling in de omgeving Visstraat. Op die manier spreiden we de bewaakte stallingen maximaal over de binnenstad. Het is absolute noodzaak voor het behalen van de fietsambitie om het bewaakt stallen gratis te maken. Het is overduidelijk geworden in andere steden dat de fietsambitie alleen te behalen is door het invoeren van gratis bewaakt stallen. Belangrijke neveneffecten zijn een afname van de overlast van slecht geparkeerde fietsen in de openbare ruimte en minder vandalisme en fietsdiefstal.

Naast het aanleggen van meer en betere fietspaden, betekent dit ook het verbeteren van het fietsparkeren, innovatie en het promoten van de fiets als lekker vervoermiddel. De gemeente investeert tot en met 2012 € 3 miljoen per jaar in het Fietsplan, daarna nog drie jaar € 1,5 miljoen. Dat is in totaal € 16,5 miljoen.

Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 17
2007
Artikel over de plannen van 's-Hertogenbosch om fiets en openbaar vervoer over eigen routes te leiden zodat meer mogelijkheden ontstaan om te investeren in ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke verdichting.  
Nieuws
2009
Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en fietsers opnieuw in het voetgangersgebied toelaten.
Rapport
W. Rechmann, R.H.M. ter Avest en E. Kempink , Goudappel Coffeng i.o.v. GGA Regio's 's Hertogenbosch
2008

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: