Kenniscentrum voor fietsbeleid

Dossier fietspalen

Ron Hendriks, Karin Broer , Fietsverkeer 35
2014

Fietspaaltjes zijn verantwoordelijk voor enkele honderden fietsongevallen per jaar, vaak met ernstige afloop. Daarom initieerde het Fietsberaad een aantal pilots en onderzoeken om tot een veiliger weginrichting te komen.

 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Zichtbaarheid sterk afhankelijk van omgeving
De zichtbaarheid van de palen is door de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. Palen vallen het beste op als ze half wit/half rood zijn. Maar ook dan moet men rekening houden met de omgeving en de lichtomstandigheden. In het buitengebied helpt led-verlichting

Niet alle ribbels waarschuwen
Wil ribbelmarkering werken om fietsers attent te maken op een paal, dan moet die zo zijn uitgevoerd dat fietsers de ribbels daadwerkelijk voelen, zo blijkt uit onderzoek van de RU Groningen.

Geef fietser de ruimte bij fietspalen
Om het gedrag van fietsers bij nadering van een fietspaal te analyseren, zijn op de proeflocaties video-opnamen gemaakt en geanalyseerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV. Daaruit blijkt dat voldoende breedte ter plaatse van fietspalen de fietser gelegenheid biedt om te anticiperen.

Verhalen achter de cijfers
Achter de cijfers over ongelukken met paaltjes, zitten de verhalen. Een botsing met een paaltje kan de rest van je leven beïnvloeden, blijkt uit interviews met een aantal slachtoffers. Houten succesvol in anti-paaltjesbeleid:

Nu nog de besteldiensten weren
In Houten heeft men inmiddels ruime ervaring met het opruimen van fietspaaltjes. En Houten was één van de gemeenten die deelnamen aan de pilot om locaties met wel noodzakelijke palen beter vorm te geven. Eén van de lessen die men inmiddels geleerd: vooral besteldiensten maken misbruik van sluiproutes via het fietspad. De vraag is wat daar tegen te doen valt.

Nieuws
2012
Na Amersfoort heeft nu ook Zwolle een speciale website waar inwoners hun mening kunnen geven over nut en noodzaak van fietspaaltjes. In Amersfoort leidde dat al tot het opruimen van 90 overbodige fietspaaltjes.
Notitie
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over het keuzeschema voor toepassing van paaltjes op een fietspad door Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad)
Nieuws
2012
Following Amersfoort, Zwolle has also set up a website where citizens can give their view on the usefulness and necessity of bike bollards. In Amersfoort this has already led to the removal of 90 superfluous bike bollards.
Nieuws
2012
Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 31
2012
Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.
Nieuws
2013
In Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. De aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt doordat de paal de botsenergie beter absorbeert. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als een van de maatregelen om lokale fietsveiligheid te verbeteren.
Nieuws
2013
The Hardenberg municipality has started using the first trial location for testing bike posts. Flexible LED-illuminated bike posts have been installed, as well as a road markings set in a ribbed pattern. These changes were made to reduce the number of cycling accidents. Because the flexible bike posts better absorb the energy of a collision, cyclists are not expected to suffer severe injuries after colliding with one. The project is being financed by the Ministry of Infrastructure and Environment as one of the initiatives aimed at improving cycling safety.
Nieuws
2013
Hoewel steeds meer mensen doordrongen raken van de risico's die fietspaaltjes met zich meebrengen, wordt het aanbrengen van ribbelmarkering vaak nagelaten. 
Ontwerpvoorbeeld
2014
Een vrijliggend fietspad van betonverharding dat verbreed is ter hoogte van de flexibele, maar niet-overrijdbare fietspalen.
Notitie
ADFC Bonn
2012
Entscheidungsschema zum Umgang mit Pollern auf Radwegen. Duitse vertaling Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden.
Rapport
CROW-Fietsberaad
2014
In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van het “Keuzeschema sanering van palen op fietspaden”, dat een tweeledig doel had. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de praktijk. Deze publicatie geeft een uitgebreide samenvatting van alle onderzoeksresultaten.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: