Kenniscentrum voor fietsbeleid

Veilig door de schoolspits: Tips en ideeën voor veilig verkeer rond de basisschool

Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011

Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De wens om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren maakt veel creativiteit los bij ouders, leerkrachten, schooldirecties en verkeerskundigen. De afgelopen jaren is de aandacht voor de verkeerssituatie rond scholen enorm toegenomen. Het aantal verkeersouders groeit gestaag. Het Verkeersveiligheidslabel zet verkeerseducatie en verkeersveiligheid op de agenda van steeds meer scholen. Gemeenten maken werk van veilig schoolverkeer.
In Veilig door de schoolspits geven we u een kijkje in de verkeerskeuken van tientallen basisscholen. Daarnaast bieden we informatie over een systematische aanpak van de verkeersproblemen rond uw school. Wij richten ons daarbij in de eerste plaats op verkeersouders. Maar ook voor scholen en gemeenten is er in deze publicatie veel interessants te vinden.
Samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal en staat centraal in hoofdstuk 1. Gedegen onderzoek (hoofdstuk 2) en een realistisch plan van aanpak (hoofdstuk 3) zijn volgende stappen. In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op activiteiten die scholen en ouders zelf kunnen ondernemen. In de hoofdstukken daarna bekijken we de inzet van andere betrokken partijen. Wat is zoal mogelijk op het gebied van ruimtelijke ordening (hoofdstuk 5), infrastructuur (hoofdstuk 6) en handhaving (hoofdstuk 7)? En hoe kan de verkeerseducatie en -opvoeding van de kinderen worden verbeterd (hoofdstuk 8)? In de bijlage vindt u een lijst met publicaties en websites.

Artikel
Marion van den Moosdijk , Brabant Veilig
2004
Toepassingen in Eindhoven van de integrale CROW-methodiek Veilig naar school, voor de aanpak van schoolomgevingen en schoolverkeer.
Rapport
2005
Beschrijving van een effectief project in Vlaanderen om mede via een campagne het fietsgebruik naar school te verhogen: 10% van de kinderen stapte over van de auto-achterbank naar de fiets.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: