Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer elektronica in de fietsenstalling

2010
plaatje

De bewaker die bonnetjes controleert bij de poort van de fietsenstalling is er over een aantal jaren misschien niet meer. In de fietsenstalling komt steeds meer elektronica die deze taak gaat overnemen. Bij Fiets-en-Win werden al scanners en streepjescodes geïntroduceerd; het LED's Parksysteem gaat nog een stap verder en geeft precies aan waar nog plek is in de stalling en hoe lang een fiets gestald staat.

Het LED's Parksysteem bestaat alleen nog op papier, maar realisatie hoeft niet lang te duren want de kans bestaat dat er met geld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een proef komt als er gemeenten zijn die het systeem zien zitten.
Voor het systeem wordt op iedere stallingsplaats een sensor aangebracht die de bezetting registreert. Daarnaast worden leds in het wegdek van de stalling gemonteerd, waardoor de fietser kan zien waar nog plaats is.
Maar ook voor de beheerder zijn er voordelen. De registratie van de stallingsduur maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen kort en langparkeren. Zo kan men bijvoorbeeld frequente gebruiker een gunstig plek aanbieden. Verder heeft de beheerder altijd een volledig overzicht van de bezetting en ook het weesfietsenprobleem kan er mee worden aangepakt. En een controleur kan met een PDA fietsen opsporen die te lang staan, om er eventueel een waarschuwingssticker aan te hangen. Ook kan men via het systeem in de toekomst bijvoorbeeld een stallingsplek reserveren.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voert Abel Consultants een haalbaarheidsonderzoek uit naar het LED's Parksysteem, onder de SBIR-regeling "Innovatief reizen van en naar het station". In de volgende fase van deze regeling stelt het ministerie, na goedkeuring door een jury, budget beschikbaar voor het uitvoeren van een pilot bij een stalling in een gemeente. Dit biedt een kans om begin 2011 een stalling in een gemeente te voorzien van het systeem.
In een workshop wil het bureau inventariseren wat de wensen en eisen aan zo'n systeem zijn, of er draagvlak is voor een (eenduidige) maximale stallingsduur voor kortparkeren en of het systeem voldoende aansluit bij de belangen en doelen van alle betrokken partijen. De workshop zal plaatsvinden op 23 november, van 14.00-16.30 uur. Wie mee wil doen - het aantal plaatsen is beperkt - kan zich opgeven via Michiel Muller (muller@abelconsultants.nl).

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: