Kenniscentrum voor fietsbeleid

Dynamische verlichting steeds vaker toegepast

2009
plaatje

Op een aantal plaatsen in Nederland is of wordt dynamische fietspadverlichting geïnstalleerd. De verlichting brandt alleen als er fietsers zijn. Doel is meestal om de sociale veiligheid van fietsers te verbeteren zonder de omgeving te belasten met al te veel lichthinder. En in de marge wordt ook nog wat energie bespaard.

Zo stellen op een fietspad tussen Heesch en Nistelrode radardetectoren vast of er beweging is en dan gaan de lampen branden. Dat gebeurt ook in de provincie Utrecht op een aantal plaatsen. Bijvoorbeeld op de N234 en de N238 nabij Den Dolder in blokken van 500 tot 750 meter. Tussen De Bilt en Zeist (N237) is ook dynamische verlichting aangebracht op het fietspad. Tegelijkertijd werd de verlichting op de hoofdrijbaan weggehaald zodat de lichthinder er nu minimaal is. Ook in Zuid Holland heeft men plannen om dynamisch te gaan verlichten, bijvoorbeeld op een aantal fietspaden in een recreatiegebied bij de provinciale weg N470 tussen Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook hier zal een radardetectiesysteem kijken of er fietsers aanwezig zijn en vervolgens de verlichting opdraaien van een 25%-niveau tot een 100%-niveau. 
In Delft heeft men inmiddels een aantal jaren ervaring met dynamische verlichting. In een recreatiegebied wordt de verlichting al sinds 2000 automatisch min of meer probleemloos geregeld op basis van radardetectie. Normaal ligt het verlichtingsniveau op 20%. Bij nadering van een fietser of voetganger wordt er 'zacht' opgeschaald naar 100%. Als de langzaamste voetganger voorbij is dimmen de lampen in zeven minuten weer naar 20%. 
Overigens laten de extra kosten zich bij kleinere projecten niet zomaar terugverdienen, zo leert onder meer de ervaring in Delft. Er moet behoorlijk worden geïnvesteerd in apparatuur en de financiële winst aan energiebesparing weegt daar meestal niet tegenop.

Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009
Dynamische fietspadverlichting spreekt tot de verbeelding. Vooral als het licht dankzij aanwezigheidsdetectie met de fietser meereist. Maar het is zeker niet de enige manier om op de lichtrekening te bezuinigen of lichthinder te beperken. LED-verlichting en 'groene verlichting' bieden ook een alternatief voor de veel gebruikte fluorescentielampen. Een overzicht van acuele ontwikkelingen op dit terrein.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009
Ron Hendriks vom „Fietsberaad“ hat den Stand der Dinge in „Fietsverkeer“ (Nr. 23, Oktober 2009), der Zeitschrift des „Fietsberaad“, zusammengefasst und Ulrich Kalle, Landesgeschäftsführer des ADFC NRW, hat den Artikel ins Deutsche übertragen.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009
Dynamic bike path lighting appeals to the imagination, particularly when the light accompanies the cyclist thanks to presence detection. But it most certainly is not the only way to save on energy costs or limit light pollution. LED lighting and ‘green lighting’ also provide alternatives for the oft-used fluorescent lights. A survey of recent development in this field.
Dossier
NOBRA TECHNISCH ADVIESBUREAU B.V. , Gemeente Bernheze
2009
De gemeente Bernheze heeft in een pilot uitgevoerd met dynamische verlichting op een belangrijke fietsverbinding tussen Oss/Heesch en Nistelrode. Het evaluatierapport geeft aan dat het duur is, niet snel terug te verdienen, maar wel aanzienlijk bijdraagt aan CO2 reductie.
03-11-2009 @ 10:36

Ook Assen verlicht fietspaden en doet dit met groene led verlichting. Ook vindt er onderzoek plaats naar wat m.n. vleermuizen doen bij dit groene licht.

De fietspaden zijn in de toekomst allemaal (buiten de bebouwde kom) met groene led verlicht . Het zijn onze groen lopers, langsliggende autowegen worden dan zo veel als mogelijk niet meer verlicht.!

Willy Miermans (Privé)
03-11-2009 @ 19:28

Technisch, economische en ecologisch OK. Sociale veiligheid? Mijn studentes rijden liever in het donker dan aangestraald tussen Campus Diepenbeek en Hasselt-centrum.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: