Kenniscentrum voor fietsbeleid

Discussienotitie fietsstraten binnen de kom

Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016

In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Wij vernemen graag uw mening over de discussienotitie. Klik hier voor een korte enquête. Heeft u liever een papieren exemplaar van de discussienotitie, klik hier (gratis).

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Decentrale overheden hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting. Wat werkt wel, wat niet? Deze discussienotitie en de bijbehorende inventarisatie zijn een eerste stap om die vragen te beantwoorden. We zetten ervaringen en conclusies op een rijtje. Enkele krenten uit de pap:

  • Auto- en fietsintensiteiten zijn sterk bepalend voor het functioneren van fietsstraten. Bij hogere intensiteiten zijn duidelijk meer kritische geluiden te horen;
  • Automobilisten moeten fietsers kunnen inhalen op een fietsstraat, mits dit met een gematigde snelheid en met voldoende passeerafstand gebeurt;

  • Het streven om met een brede rabatstrook fietsers meer middenop te laten rijden is slechts ten dele effectief. Een deel van de fietsers laat zich meer sturen door de ‘angst’ voor achteropkomend autoverkeer. De absolute maximale breedte van een rabatstrook is daarom 0,6 meter;

  • Op bredere fietsstraten is een grote variatie in snelheden. Aanvullende snelheidsremmers zijn vooral hier vaak gewenst;

  • Onbekendheid met het fenomeen fietsstraat is één van de oorzaken van protesten tegen fietsstraten

Tien aanbevelingen voor een vijfsterren-fietsstraat

In hoofdstuk 4 hebben we de conclusies en aanbevelingen vertaald in tien concrete aanbevelingen voor de optimale vormgeving van fietsstraten. Het meest in het oog springend is de aanbeveling voor de rijbaanindeling, die zowel het fiets- als verblijfskarakter moet benadrukken. Voor de fietsuitstraling worden smalle rijlopers toegepast die qua breedte lijken op fietspaden of -stroken. Het verblijfskarakter komt tot uitdrukking door fietsstraten altijd te omlijsten met rabatstroken. Dit resulteert in twee standaardprofielen: voor een smalle en een brede fietsstraat.

Onderzoek naar intensiteiten gewenst

Hoewel we zien dat intensiteiten doorslaggevend zijn voor het functioneren van fietsstraten, kunnen we (nog) geen eenduidige intensiteitencriteria geven voor de toepassing van de twee typen fietsstraten. Gedegen onderzoek ontbreekt simpelweg. Onze belangrijkste uitdaging voor fase 2 is dan ook om zicht te krijgen op de invloed van fiets- en auto-intensiteiten. In het najaar van 2016 zijn we al gestart met dit onderzoek. We nodigen zoveel mogelijk wegbeheerders uit om aan te haken. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw reacties op de discussiepunten en aanbevelingen uit deze notitie. Ze zijn welkom op fietsberaad@crow.nl. Uiteindelijk moet dit alles in de zomer van 2017 resulteren in aangescherpte aanbevelingen.

Rapport
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.
Rapport
J.A. Waagmeester - Goudappel Coffeng , Goudappel Coffeng
2005
Het eerste gemeentelijk fietsstratenplan in Nederland.
Rapport
2005
Report about bicycle streets; also a CROW publication. Bicycle street is a functional term here: main bicycle routes through residential streets. With a catalogue filled with photos of possible models.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
A survey of the implementation of bicycle streets. Over the past few years bicycle streets have been implemented in many towns, with various layouts.
Brochure
gemeente Zwolle , gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR
2008
Brochure over fietsstraten, waar de auto te gast is op de weg. Uitgave van de gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR.
Rapport
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Rapport
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: