Zoekresultaten

6188 resultaten
Kortrijk introduceert de fietszone
Het Vlaamse Kortrijk introduceerde onlangs de fietszone, bestaande uit 74 aaneengesloten fietsstraten. Op 12 toegangspunten wordt dat aangegeven met borden en fietsemblemen.
Webtool palen op fietspaden
Deze tool helpt wegbeheerders te bepalen welke vormgeving van een palenlocatie uit het 'keuzeschema sanering palen op fietspaden' het meest geschikt is voor een specifieke situatie.
Rekentool Capaciteit fietspaden bij VRI's
Rekentool waarin de resultaten van het onderzoek naar de capaciteit van fietspaden bij VRI's zijn opgenomen.
Webtool Fiets- en kantstroken
Deze webtool helpt met het vinden van de goede indeling van een weg met fietsstroken binnen de kom.
Discussienotitie Fietsoversteken uit de voorrang
Deze discussienotitie bevat de bevindingen uit een verkennend onderzoek naar oversteken van fietsers bij hoofdfietsroutes die gebiedsontsluitingswegen kruisen (uit de voorrang). De discussienota beoogt de ontwerpdiscussie over fietsoversteken te voeden om zo te komen tot nieuwe inzichten voor een goede toepassing van deze oversteken en bijbehorende maatregelen.
Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2019
'Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen'
Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2019
'Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen'
Wat wil je (nog meer) weten?
De versterking van de kennisinfrastructuur voor beleidsmakers en ontwerpers is een van de doelstellingen uit de Tour de Force. Die vraagt via een korte enquête hoe je daar als fietsprofessional tegenaan kijkt.
Drukte op fietspaden: hoe pak je dat aan?
De fiets zit in de lift. En dat is te merken. Vooral in grote steden als Amsterdam en Utrecht is het dringen geblazen. Maar ook in gemeenten als Zwolle, Leiden en Groningen gaat inmiddels bijna de helft met de fiets. Een nieuw rapport van CROW-Fietsberaad zoemt in op de problemen, en op mogelijk oplossingen.
Fietsberaadnotitie: Kennis en ontwikkelingen rond drukte op fietspaden
De afgelopen jaren zijn er allerlei ideeën bedacht, pilots uitgevoerd en maatregelen doorgevoerd en onderzocht om de toenemende drukte op fietspaden te faciliteren. Deze notitie geeft een overzicht van de diverse initiatieven die hierin genomen zijn. Het varieert van achtergrondinformatie tot concrete richtlijnen en aanbevelingen.
Scroll naar boven