Zoekresultaten

6452 resultaten
Fietsberaadnotitie: Fietsoversteken in de voorrang
Wat zijn voorwaarden voor oversteekvoorziening waaronder het veilig is om fietsers in de voorrang over te laten steken? In deze Fietsberaadnotitie Fietsoversteken vind je een uitgebreid antwoord op deze vraag.
Subsidie voor inwinnen Corona fast-track data
Het ministerie van OCW en NWO stellen samen € 15 miljoen ter voor urgente medische, sociale en maatschappelijke onderzoeksvragen die te maken hebben met de Coronacrisis. Van deze €15 miljoen is €1,5 miljoen beschikbaar om op korte termijn – tijdens de crisis - data te vergaren en te analyseren. Dat biedt wellicht ook mogelijkheden voor degenen die bezig zijn met het inwinnen van mobiliteits- cq. fietsdata.
Onderzoek naar fietsoversteken in de voorrang
Het onderzoek gaat over kruispunten tussen stedelijke gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/h met 2x1 rijstrook en hoofdfietsroutes. Grijze wegen1 worden meegenomen indien ze tenminste een fietsvoorziening hebben.
Fietsberaadnotitie: Eisen aan deelmobiliteit in de Verenigde Staten
Een verkenning naar praktijkvoorbeelden. De notitie geeft een overzicht van het aanbod van actieve deelmobiliteit (elektrische steps en (elektrische) fietsen) in de Verenigde Staten, en welke eisen de vergunningverlener (vaak een stad, soms ook een regio) stelt voordat aanbieders hun voertuigen mogen aanbieden.
Meer fietsers rijden ’s avonds met licht
Het aantal fietsers dat bij duisternis met licht rijdt is flink gestegen dat afgelopen jaren. Dat is in ieder geval voor een deel te danken aan de opkomst van de elektrische fiets.
Geen druk op de knop meer nodig voor fietsers en voetgangers bij verkeerslichten in Brussel
Het verkeer op de grote Brusselse verkeersassen is door de Coronacrisis gedaald met 55 tot 75%. Brussel Mobiliteit heeft daarom de afstelling van de verkeerslichten op zo’n 100 kruispunten aangepast.
Gebruik fietsenstallingen loopt sterk terug door coronamaatregelen
De Corona-epidemie beïnvloedt ook het gebruik van fietsenstallingen. Veel gemeenten sluiten stallingen, elders loopt het gebruik sterk terug. Bijvoorbeeld rond Utrecht Centraal.
Wandelen en fietsen vooral goed voor je geestelijke gezondheid
Van meer wandelen val je niet echt af. Je gezondheid gaat er wel op vooruit. Dus blijf vooral wandelen (en fietsen), zo blijkt uit een studie van de TU Delft.
Wat we weten (en nog niet weten) over markering op snelle fietsroutes
Er is de afgelopen tijd het nodige onderzoek verricht naar de markering van snelle fietsroutes. Daaruit zijn al de nodige conclusies te trekken, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van kantmarkering. En waar en hoe asmarkering fietsers helpt. Het onderzoek wordt voorgezet, want er liggen nog meer vragen.
Fietsberaadnotitie: Kennisagenda markering op (snelle) fietsroutes
In 2019 heeft CROW-Fietsberaad, in samenwerking met KeuzeWeg en Loendersloot Groep, toegewerkt naar een Kennisagenda Markering op (snelle) fietsroutes. Dit op initiatief van enkele provincies en regio’s en in opdracht van de provincie Utrecht. In de kennisagenda zijn voorlopige aanbevelingen opgesteld op basis van eerder onderzoek en is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.
Scroll naar boven