Zoekresultaten

6348 resultaten
Beleidsregel bergingen nieuwe woongebouwen Den Haag
In 2017 stelde de gemeente Den Haag bijgevoegde beleidsregel vast, waarin wordt afgesproken dat er bij nieuwbouw een x-aantal inpandige fietsparkeerplekken moet worden gerealiseerd.
Gemeenschappelijke fietsenberging bij een woongebouw gemeente Amsterdam
In deze Bouwbrief wordt toegelicht hoe een gemeenschappelijke fietsenberging in combinatie met een inpandige berging zodanig kan worden ingericht dat dit als gelijkwaardig aan een individuele fietsenberging conform het Bouwbesluit wordt beschouwd door de gemeente Amsterdam.
Toekomstprognose fietsgebruik stationsomgeving Leiden
De stationsomgeving van Leiden is volop in ontwikkeling, waaronder de komst van een nieuw busstation. Om alle verkeersstromen goed te stroomlijnen is hiervoor inzicht gewenst in de toekomstprognose van het fietsgebruik rondom Leiden Centraal
Shared E-Scooters: paving the road ahead
With the passage of the Small Electric Vehicles Act (eKFV), e-scooters were declared street-legal in Germany as of 15 June 2019.
Kwartaalrapportage Q3 2019 OV Ombudsman
In deze kwartaalrapportage is er aandacht voor de rol die goed openbaar vervoer kan spelen in het maatschappelijk duurzaamheidsvraagstuk, wat kan helpen om van het internationale treinverkeerd binnen Europa een aantrekkelijk alternatief te maken en wat bijdraagt om mensen meer met de fiets en minder met de auto van en naar stations te laten reizen.
Het testlab voor fietsinnovaties
NS Stations maakt blijvend werk van het zo goed mogelijk faciliteren van de fiets op en rondom stations. Daarom bedenken, testen en experimenteren we – samen met reizigers – al onze ideeën over de fiets. Dat noemen we het NS Fiets InnovatieLab.
CVS-Paper: Het creëren van vuistregels voor plaatsing van hub-centric deelfietsen
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2019, Leuven
CVS-Paper: Leren in een living lab: de organisatie van leerprocessen bij fietslessen aan nieuwe Zwol
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2019, Leuven
CVS-Paper: Lessen uit een living lab: de ontwikkeling van de regionale fietsroute Dalfsen-Zwolle
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2019, Leuven
Mario Jacobs volgt Tymon de Weger op als voorzitter programmaraad Fietsberaad
Het zijn boeiende tijden voor iedereen die zich met de fiets bezighoudt. Het fietsgebruik in de steden groeide de afgelopen jaren sterk, en het einde van die groei is nog lang niet in zicht. Aan de andere kant neemt de vraag toe naar maatregelen om die groei in goede banen te leiden. Op dit keerpunt neemt Mario Jacobs, wethouder in Tilburg, op 1 januari 2020, de taak van voorzitter van de Programmaraad van het Fietsberaad over van Tymon de Weger.
Scroll naar boven