Zoekresultaten

6650 resultaten
Tour de Force Webinar: fietsparkeren in binnensteden
tijdens het webinar wordt je bijgepraat over onderzoeken die in het kader van de tour de force (de nationale agenda fiets) zijn uitgevoerd. daarnaast is er vooral veel ruimte voor uitwisseling ervaringen, kennis en ideeen. dit webinar staat in het teken van fietsparkeren in binnensteden.
Tour de Force Kenniscafé: Fietswetenschap in beeld
afgelast vanwege corona-virus. op donderdag 16 april 2020 is het weer zover, een nieuwe bijeenkomst van de fietscommunity 2.0! deze middag staat in het teken van de actuele stand van zaken rondom fietskennis. tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige fietsonderzoek in beeld gebracht. we kijken hoe deze onderzoeken in de matrix van de fietscommunity passen. daarnaast zullen we stilstaan bij de lacunes in het huidige onderzoek en de kansen die dit biedt voor toekomstig onderzoek. daarmee stellen we nieuwe kennisvragen centraal die mede voortkomen uit de praktijk van beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties.
Netwerkbijeenkomst Tour De Force
afgelast vanwege corona-virus. lees hier meer.  tour de force organiseert op 9 april (14.00 – 17.00 uur) een brede netwerkbijeenkomst, waarbij het uitwisselen van informatie en het versterken van het fietsnetwerk centraal staan. het wordt een mooie bijeenkomst, met nieuwtjes, leuke korte presentaties over resultaten en interactieve deelsessies om wat dieper op actuele thema’s in te gaan. een middag die je niet mag missen dus!  
Tour de Force Webinar: Dataplatform
op 14 april houdt tour de force haar eerste webinar. in de webinar wordt er stilgestaan bij de dataontwikkelingen binnen de tour de force. hierbij wordt er specifiek gekeken naar het op 9 april gelanceerde dataplatform. op het dataplatform kunnen fietstellingen uit heel nederland worden opgeslagen en vergeleken en in de toekomst worden hier ook data over fietsritten aan toegevoegd. het dataplatform is gebouwd door de ndw in samenspraak met de vervoersregio’s, de g4 en de provincies. het dataplatform begint met de mrdh en de vra, maar kan gevuld worden door alle gemeenten en telleveranciers.
Tour de Force Kennissessie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs
als een van de eerste versoepelingsmaatregelen voor de intelligente lockdown gaan op 11 mei de basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) open. tijdens deze kennissessie verkennen we welke verkeersmaatregelen gemeenten kunnen nemen om het verkeer verantwoord en veilig af te wikkelen.  
Tour de Force Webinar: Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving
langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving op gang. in deze webinar presenteren we een aanpak hoe gemeenten dit in goede banen kunnen leiden. maar we willen vooral uit de praktijk horen welke maatregelen gemeenten (willen) nemen.
Tour de Force Kenniscafé Aantrekkelijke fietsroutes
tijdens dit tour de force kenniscafe staan we stil bij aantrekkelijkheid van fietsroutes en hoe dit vorm te geven. dit weinig onderzochte aspect van een fietsroute heeft meer impact op de mate van gebruik en de routekeuze dan voorheen gedacht. benieuwd? aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten praten we je bij.
Tour de Force Kenniscafé: Recreatief fietsen: ontwikkelingen en uitdagingen
voor recreatieve fietsers geldt dat zij gebruik kunnen maken van het bestaande fietsnetwerk voor dagtochten en ‘ommetjes’, maar er is nu ook een aantrekkelijk product voor meerdaagse-vakantiefietsers. tijdens het online kenniscafe op 11 juni praat eric nijland, directeur van het landelijk fietsplatform, je bij over dit nieuwe product.  
Tour de Force Kenniscafé: Living Lab Deelfietsen Utrecht
in het kader van de tour de force organiseren gemeente utrecht en crow-fietsberaad op 11 juni de kennissessie “living lab deelfietsen utrecht”. de deelfietsen van het living lab in utrecht zijn een jaar in bedrijf en de resultaten van een complete ronde onderzoeken zijn bekend. de roep om beleid wordt sterker. het moment om de eerste conclusies te trekken. tijdens deze kennissessie willen we de eerste antwoorden vinden op de vragen die we ons stellen in dit living lab: wat kunnen deelfietsen betekenen als bijdrage aan duurzame mobiliteit? welke hinder veroorzaken ze? hoe zorg je als overheid voor maximaal positief effect, en zo min mogelijk negatief?
TdF kenniscafé: Benutten van kansen voor lopen en fietsen in de instrumenten van de Omgevingswet
overheden (alle lagen) werken aan omgevingsvisies en plannen in aanloop naar de omgevingswet die in 2022 in werking zal treden.  nu – in tijden van corona – zien we eens te meer wat fietsen en lopen kan opleveren voor onze steden en qua leefbaarheid, gezondheid, bereikbaarheid etc. recent is een nieuwe uitgave verschenen vanuit tour de force: een inspiratiepaper over lopen en fietsen in relatie tot de instrumenten van de omgevingswet. ​graag gaan we als tour de force in dit webinar in op onder andere een aantal inspirerende voorbeelden hieruit.
Scroll naar boven