Zoekresultaten

6445 resultaten
Verkeerscirculatieplan Groningen
Het Verkeerscirculatieplan Groningen dat in 1977 werd doorgevoerd leidde niet tot meer fietsgebruik, maar wel tot meer veiligheid en voor winkeliers tot een heel beperkte omzetdaling.
Onderzoeksverslag - Grondslagen voor het ontwerpen van hellingen ten behoeve van het fietsverkeer
Het verslag heeft betrekking op de onderbouwing van één onderdeel van de fietsvoorzieningen, de fietsshelling.De beschouwingen voor dit onderdeel leveren tevens informatie op die ook bijvoorbeeld bij de planning van fietsroutenetwerken van belang is.
Onderzoek veiligheid fietsverkeer op wegvakken gemeente Enschede
In dit onderzoek is met behulp van videobeelden en een snelheidsradar onderzocht&wat de invloed is van verschillende varianten van fietsstroken op het gedrag van fietsers en automobilisten.
Fietspaden en fietsoversteekplaatsen
Deze uitgave uit 1966 laat voor het eerst zien dat met de aanleg van fietspaden langs verkeerswegen (buiten de bebouwde kom) veiligheidswinst te behalen is. Opvallend is dat er gewaarschuwd wordt voor fietspaden die in twee richtingen bereden worden.
Traktatie project
Voor die lieve jongens S&S
Duidelijkheid rond de deelfiets
De deelfiets ontwikkelt zich in ons land met vallen en opstaan. Op sommige locaties draait het prima, elders ging het mis omdat deelfietsaanbieders er een rommeltje van maakten. Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat de deelfiets een waardevolle aanvulling kan bieden op de bestaande vervoerconcepten, mits je het goed organiseert. Daarom heeft CROW-Fietsberaad in het kader van de Tour de Force 2020 een ‘Leidraad voor gemeentelijk deelfietsbeleid’ ontwikkeld.
Verkeersveiligheid vergelijker
Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties.
STAR Verkeersongevallen
Op de kaart van STAR Verkeersongevallen zijn alle geregistreerde ongelukken sinds 2014 terug te vinden. Op de kaart kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten weggebruikers.
SWOV feiten en cijfers
Feiten & Cijfers biedt u factsheets én toegang tot de beschikbare cijfers. SWOV-factsheets bevatten korte en duidelijke antwoorden op de meest gestelde vragen over een specifiek verkeersveiligheidsonderwerp en worden met enige regelmaat geactualiseerd.
Evaluatie snelheid in Zwolse fietsstraten
Gemeente Zwolle heeft in oktober in vijf fietsstraten de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten. Die wisselt nogal.
Scroll naar boven