Zoekresultaten

6408 resultaten
Lichtvoering fietsers 2018/2019
Sinds 2003 worden metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers om de ontwikkeling te monitoren. In de maanden december 2019 en januari 2020 is opnieuw een meting uitgevoerd. In het onderzoek van december 2019/januari 2020 is in totaal van 17.581 fietsers de lichtvoering geregistreerd. Van deze fietsers voerde 74% voor- en achterlicht en voerde 72% licht conform de regelgeving.
Geen druk op de knop meer nodig voor fietsers en voetgangers bij verkeerslichten in Brussel
Het verkeer op de grote Brusselse verkeersassen is door de Coronacrisis gedaald met 55 tot 75%. Brussel Mobiliteit heeft daarom de afstelling van de verkeerslichten op zo’n 100 kruispunten aangepast.
Gebruik fietsenstallingen loopt sterk terug door coronamaatregelen
De Corona-epidemie beïnvloedt ook het gebruik van fietsenstallingen. Veel gemeenten sluiten stallingen, elders loopt het gebruik sterk terug. Bijvoorbeeld rond Utrecht Centraal.
Wandelen en fietsen vooral goed voor je geestelijke gezondheid
Van meer wandelen val je niet echt af. Je gezondheid gaat er wel op vooruit. Dus blijf vooral wandelen (en fietsen), zo blijkt uit een studie van de TU Delft.
Wat we weten (en nog niet weten) over markering op snelle fietsroutes
Er is de afgelopen tijd het nodige onderzoek verricht naar de markering van snelle fietsroutes. Daaruit zijn al de nodige conclusies te trekken, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van kantmarkering. En waar en hoe asmarkering fietsers helpt. Het onderzoek wordt voorgezet, want er liggen nog meer vragen.
Fietsberaadnotitie: Kennisagenda markering op (snelle) fietsroutes
In 2019 heeft CROW-Fietsberaad, in samenwerking met KeuzeWeg en Loendersloot Groep, toegewerkt naar een Kennisagenda Markering op (snelle) fietsroutes. Dit op initiatief van enkele provincies en regio’s en in opdracht van de provincie Utrecht. In de kennisagenda zijn voorlopige aanbevelingen opgesteld op basis van eerder onderzoek en is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.
Wegmarkeringen op fietspaden: Inventarisatie kennis & kennisleemtes
Literatuurverkenning ten behoeve van ontwikkelen kennisagenda wegmarkering op fietspaden (snelle) fietsroutes i.s.m. CROW.
Relaxte Routes voor oudere fietsers
De gemeente Amsterdam heeft drie kansrijke Relaxte Routes laten onderzoeken. Routes waar het rustig en veilig fietsen is. Conclusie: zelfs in een drukke stad als Amsterdam zijn er routes te vinden waar het relaxt fietsen is. En dat is prettig, bijvoorbeeld voor ouderen. Maar op het punt van paaltjes, randen, visuele geleiding, en ruimte, kan er nog veel verbeteren.
Website: www.kiesdefiets.nl
Op www.kiesdefiets.nl wordt werkgevers uitgelegd wat mogelijk is om deze 10% te bereiken. Via dit platform kunnen bedrijven zich aanmelden voor deelname aan de Fietsmissie. Zij worden uitgenodigd om de ‘Fietsscan’ in te vullen, waarmee zij de fietspotentie binnen hun bedrijf kunnen uitrekenen.
Deelfietsers pakken minder vaak de auto of de tram, maar wel vaker de trein
Mobike wordt het meest gebruikt door niet-Nederlanders, Swapfiets leidt tot meer ov-gebruik en OV-fietsers hebben meestal zelf ook een fiets.
Scroll naar boven