Zoekresultaten

6311 resultaten
Waarom wel/niet kiezen voor een speed pedelec?
Reden om de aanschaf van een speed pedelec te overwegen is vooral dat je beter je reistijd kunt plannen. Maar wie er eenmaal een heeft gereden, weet ook de gezondheidsaspecten te waarderen.
Fietsmaatjes Overijssel scoort goed
Het project Fietsmaatjes in Overijssel heeft in 2019 goed gescoord. In totaal deden ruim 5000 medewerkers van 334 verschillende bedrijven mee.
Notitie Wayfinding
Dit document bevat een update over de landelijke pilot wayfinding (bewegwijzering) van de regionale fietsroutes, als onderdeel van de Nationale Agenda Fiets van de Tour de Force. Na de pilot in 2018 heeft de provincie Noord-Brabant het voortouw genomen om in samenwerking met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) te komen tot een verbeterde CROW0richtlijn voor fietsbewegwijzering van regionale routes in Nederland.
Parkeervak deelfiets Vervoerregio Amsterdam
De vervoerregio Amsterdam heeft Mijksenaar gevraagd een ontwerp te maken voor parkeervakken voor deelfietsen, bestaande uit bebording en vlakken. Dit zip-bestand kent zowel het ontwerp van Mijksenaar als een eerste evaluatie hiervan.
Beleidsregel bergingen nieuwe woongebouwen Den Haag
In 2017 stelde de gemeente Den Haag bijgevoegde beleidsregel vast, waarin wordt afgesproken dat er bij nieuwbouw een x-aantal inpandige fietsparkeerplekken moet worden gerealiseerd.
Gemeenschappelijke fietsenberging bij een woongebouw gemeente Amsterdam
In deze Bouwbrief wordt toegelicht hoe een gemeenschappelijke fietsenberging in combinatie met een inpandige berging zodanig kan worden ingericht dat dit als gelijkwaardig aan een individuele fietsenberging conform het Bouwbesluit wordt beschouwd door de gemeente Amsterdam.
Toekomstprognose fietsgebruik stationsomgeving Leiden
De stationsomgeving van Leiden is volop in ontwikkeling, waaronder de komst van een nieuw busstation. Om alle verkeersstromen goed te stroomlijnen is hiervoor inzicht gewenst in de toekomstprognose van het fietsgebruik rondom Leiden Centraal
Shared E-Scooters: paving the road ahead
With the passage of the Small Electric Vehicles Act (eKFV), e-scooters were declared street-legal in Germany as of 15 June 2019.
Kwartaalrapportage Q3 2019 OV Ombudsman
In deze kwartaalrapportage is er aandacht voor de rol die goed openbaar vervoer kan spelen in het maatschappelijk duurzaamheidsvraagstuk, wat kan helpen om van het internationale treinverkeerd binnen Europa een aantrekkelijk alternatief te maken en wat bijdraagt om mensen meer met de fiets en minder met de auto van en naar stations te laten reizen.
Het testlab voor fietsinnovaties
NS Stations maakt blijvend werk van het zo goed mogelijk faciliteren van de fiets op en rondom stations. Daarom bedenken, testen en experimenteren we – samen met reizigers – al onze ideeën over de fiets. Dat noemen we het NS Fiets InnovatieLab.
Scroll naar boven