Zoekresultaten

6307 resultaten
Waarom (g)een deelfiets?
Ik heb al een fiets. Dat antwoord krijg je als je inwoners van Utrecht vraagt waarom ze geen gebruik maken van een deelfiets. Wel zien veel mensen perspectief in de deelfiets.
Koers houden door fietsers en bromfietsers
De discussie is nog altijd actueel. In hoeverre zijn (oudere) fietsers in staat om koers te houden bij verschillende omstandigheden. In dit artikel uit 1978 ligt het accent vooral op de benodigde strookbreedte, rekening houdend met de berijder, de fiets en de omstandigheden. En de vraag of de geldende verkeers- en gedragsregels zouden moeten worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer toestaan om onder de 16 jaar iemand achterop te nemen.
Dashboard Reizigersgedrag 2018 van NS
Dagelijks worden er bijna 1,3 miljoen reizen met NS gemaakt. Dit dashboard geeft een actueel beeld van deze reizen. Interessant zijn de voor- en natransport van de reizen aangaande het fietsgebruik.
18 procent van de afgelegde kilometers gaat nu met de e-fiets
Van alle door fietsers afgelegde afstanden gaat 18% per e-fiets. Hoewel 65-plussers het merendeel van de e-fietsafstand voor hun rekening nemen, neemt het e-fietsgebruik vooral toe onder Nederlanders jonger dan 65 jaar.
Mobiliteitsbeeld 2019
Het Mobiliteitsbeeld biedt een overzicht van de de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld 2019 laat zien hoe het autoverkeer groeit en het fietsgebruik min of meer constant blijft, waarbij wel steeds meer op de e-fiets wordt gefietst.
Ruim 9000 boetes in de eerste twee maanden voor fietsen met een mobiel in de hand
In de eerste twee maanden van het ‘appverbod’ voor fietsers kregen in Amsterdam 779 mensen een bekeuring. In Utrecht werden 696 boetes uitgedeeld.
Deze partijen leveren fietsdata aan de NDW
Zoals we al eerder meldden gaat de NDW aan de slag met fietsdata. Inmiddels heeft men met 13 partijen een raamovereenkomst afgesloten voor de inkoop van fiets- en voetgangersgegevens.
Strava biedt makkelijker toegang tot fietsdata
De makers van de Strava app hebben een nieuw web platform in gebruik genomen waarmee je makkelijker toegang kunt krijgen tot fiets- en voetgangersdata.
Deelfietsen in Fryslân en Leeuwarden
Advies over de invoering van deelfietsen in de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden
Fietsambities van de provinciebesturen 2019 – 2023
Uit een voor de Fietsersbond gemaakte vergelijking van de nieuwe coalitieakkoorden in de provincies blijkt dat alle provincies in het akkoord positieve aandacht besteden aan de fiets. Het ambitieniveau en de concrete invulling verschillen echter van provincie tot provincie.
Scroll naar boven