Tour de Force

D. Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven

Programma’s als Beter Benutten hebben bewezen dat naast infrastructurele maatregelen, gedragsmaatregelen nodig zijn om het fietsgebruik te vergroten. Campagnes gericht op specifieke doelgroepen zijn effectief, bijvoorbeeld het aanmoedigen van ouders om hun kinderen met de fiets naar school te brengen.

De Rijksoverheid en de coalitie Anders Reizen gaan in 2019 in overleg met vakbonden om de mogelijkheden van de huidige fiscale regelingen, ten behoeve van verduurzaming van het zakelijk vervoer (waaronder fietsregelingen) vast te leggen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Daarbij is aandacht voor bestaande mogelijkheden binnen de reiskostenregeling, zoals een reiskostenvergoeding voor fietsers en wandelaars van 19 cent per kilometer. Ook is er de nieuwe regeling voor de leasefiets en fietsen ‘van de zaak’. BOVAG zorgt ervoor dat fietsondernemers de tools in handen hebben om werkgevers zo goed mogelijk te informeren en hen te stimuleren om fietsgebruik onder werknemers te stimuleren.
 
Focus Tour de Force:
  • Uitbreiding van het netwerk van Tour de Force met koepelorganisaties en/of allianties van werkgevers en bedrijfsleven, waaronder ook het MKB.
  • Tour de Force maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van goede programma’s gericht op fietsstimulering en het delen van beschikbare kennis met alle partijen.
Ploegleider:
Roel Lenoir
roel@3pm.nu
Roel_Lenoir-(1).jpg
Terug naar 'Hoofdthema's'
Submenu openen

Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven

Scroll naar boven