Tour de Force

A. Fiets in de stad

De inrichting van de openbare ruimte in steden vraagt om herverdeling van verschillende modaliteiten. Grote en middelgrote steden zoeken naar een nieuwe aanpak die een veilige plek biedt aan de hele ‘fietsfamilie’, met alle soorten fietsen en typen fietsers.

Fietsers willen hun fiets prettig en veilig stallen. Voldoende, aantrekkelijke en veilige fietsvoorzieningen in de stad zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Fietsparkeernormen (kwantitatief en kwalitatief) voor ruimtelijke plannen zijn een instrument.  Door een directe koppeling te leggen tussen ruimtelijke (verstedelijkings)opgaven en mobiliteit krijgt ‘de fiets’ allerlei kansen. En door de fiets prominent in de inrichting mee te nemen, wordt actieve mobiliteit gestimuleerd. Omgevingsvisies zijn de planologische instrumenten waarin fietsgebruik aan bod kan komen.

Focus Tour de Force:
  • Vormgeven van het fietspad van de toekomst en de plek voor de fietsfamilie.
  • Gemeenten ondersteunen bij het moderniseren van de fietsparkeernormen, stimuleren van het gebruik in hun omgevingsplannen en bij afspraken met private ontwikkelaars.
  • Expliciete koppelingen formuleren zodat fietsgebruik een volwaardige plek in de omgevingsvisies krijgt.
Ploegleider: 
Birgit Cannegieter 
cannegieter@appm.nl
Birgit Cannegieter
 
Scroll naar boven