Tour de Force

C. Een hoogwaardig fietsnetwerk

Een hoogwaardig fietsnetwerk maakt de fiets een voor de hand liggende keuze voor forensen, kinderen, scholieren en studenten om dagelijks naar werk of school te gaan. Uitdaging is om het fietsen aantrekkelijk en veilig te houden voor iedereen, zodat mensen met plezier blijven fietsen.

Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is niet alleen voor fietsers een belangrijke randvoorwaarde, maar ook voor alle wegbeheerders een speerpunt. Fietsen in de vrije tijd, zowel recreatief als sportief, is leuk en gezond, en heeft bovendien een positief effect op het imago van fietsen.
 
Focus Tour de Force:
  • Uitbreiding en opwaardering van het fietsnetwerk. Daarnaast stimuleren en inzichtelijk maken van het gebruik.
  • Inzet opeen duurzame aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur dat vele jaren voldoet aan de wensen en dus toekomstbestendig is.
  • Benadrukken van het belang van 100% veilige en vergevingsgezinde fietsinfrastructuur en deze ook bij de juiste partijen beleggen.
  • Samenwerking tussen toerverenigingen en wegbeheerders ondersteunen om vergunningverlening voor toertochten eenvoudiger te maken.
  • Versterken van recreatieve fietsroutes om een impuls te geven aan regionale economische ontwikkelingen en aan Nederland als fietsvakantieland.
Ploegleider: 
Anita Stienstra 
a.stienstra@gelderland.nl
Foto-Anita-(2).jpg
Terug naar 'Hoofdthema's'
Submenu openen

Een hoogwaardig fietsnetwerk

Scroll naar boven