Tour de Force

Zoekresultaten

33 resultaten
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Volgende Laatste
Genomineerden Tour de Force Innovatieprijs 2020 bekend!
Anders denken is één van de handvatten die de Tour de Force inzet om de ‘Schaalsprong Fiets’ te realiseren. En anders denken vraagt om vernieuwende ideeën, om innovaties die een doorbraak kunnen veroorzaken. Dat is ook de drijfveer achter de Tour de Force Innovatieprijs van € 10.000,- die jaarlijks wordt uitgereikt. In mei en juni stond de aanmelding voor de prijs van 2020 open en zijn er 14 innovatieve ideeën als inzending ingediend!
Brede Fietstafel met partners Tour de Force
Op 22 juni heeft de Brede Fietstafel digitaal plaatsgevonden, ook een primeurtje dus! Het was een inspirerende en fijne bijeenkomst, waarbij een groot deel van de partners van de Tour de Force aanwezig was.
Noem ‘enkelvoudige fietsongevallen’ liever ‘solo fietsongelukken’
Laat jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gaan over de risico’s van enkelvoudige fietsongevallen. Dat vormt de kern van een aantal suggesties om de veiligheid van oudere fietsers te verbeteren, als uitkomst van een ‘Battle of Concepts’ over dit thema.
Kosten en financiering fietsparkeren
De fietsparkeerdruk in binnensteden is in toenemende mate een probleem. Gemeenten staan aan de lat om dit op te lossen. Daarbij stuiten zij op vragen over kosten, financiering en alternatieve oplossingsrichtingen voor fietsparkeren. CROW-Fietsberaad heeft daarom Decisio gevraagd om de feitelijke situatie van fietsparkeren in vier binnensteden in beeld te brengen om zo gemeenten te ondersteunen bij dit vraagstuk.
Gezocht: bedrijven en ondernemers met circulaire producten (gelinkt aan circulaire fietsinfrastructu
Vanuit het Rijk is het de ambitie dat uiterlijk in 2050, maar liever eerder, de gebouwde omgeving circulair is. Vanuit de Tour de Force willen we toe naar circulaire fietspaden en aanverwante producten. Graag komen we in contact met bedrijven en ondernemers met circulaire producten om onze partners o.a.. overheden, belangenorganisaties, netwerkorganisaties te inspireren en informeren. Hiervoor organiseren we begin juli een inspiratie-webinar.
Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 - 2021
In 2019 hebben de partners binnen de Tour de Force hun krachten gebundeld om concrete invulling te geven aan de ambities voor ‘de fiets’ in Nederland fietsland. Met het Uitvoeringsprogramma worden de eerste stappen gezet op weg naar het realiseren van het uiteindelijke doel: meer ruimte maken voor ‘de fiets’!
Hoe voorkomen we enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers?
Doe mee met de prijsvraag en maak kans op €1.250,-
Update pilots Veilig fietsen naar school - een project van de F10, Tour de Force en Ministerie van I
Fietsen is voor kinderen een belangrijke manier om veilig te leren deelnemen aan het verkeer. En het zorgt ook voor dagelijkse beweging, zelfstandigheid en mobiliteit. Binnen de aanpak van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) behoren fietsers tot de kwetsbare groep in het verkeer. Het zijn onbeschermde verkeersdeelnemers die een verhoogd ongevalsrisico in het verkeer kennen. Voldoende oefening is daarom van groot belang. Jong geleerd is immers oud gedaan.
Brief aan programmacommissies politieke partijen
Op 30 april is er namens de organisaties die samenwerken in de Tour de Force een brief gestuurd aan de programmacommissies van de politieke partijen. In de brief is een concreet tekstvoorstel opgenomen dat partijen kunnen verwerken in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021.
Geslaagd Kenniscafé Fietsparkeren in Binnensteden
Op 23 april jl. organiseerden we vanuit het thema Fiets in de Stad een digitaal Kenniscafé (webinar) over Fietsparkeren in historische binnensteden.
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Volgende Laatste
Scroll naar boven