Tour de Force

D. Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven

Programma’s als Beter Benutten hebben bewezen dat naast infrastructurele maatregelen, gedragsmaatregelen nodig zijn om het fietsgebruik te vergroten. Campagnes gericht op specifieke doelgroepen zijn effectief, bijvoorbeeld het aanmoedigen van ouders om hun kinderen met de fiets naar school te brengen.

Fietspaden en stallingen zijn cruciaal om mensen op de fiets te krijgen en te houden, maar infrastructuur is niet altijd voldoende. Communicatie, campagnes, acties, interventies en marketing gericht op gedrag leveren een extra duwtje in de rug. Maatregelen die mensen erop wijzen dat bestemmingen meestal ook met de fiets te bereiken zijn en aanmoedigen om dat ook te doen, of het nu gaat om school, sportclub, winkel of werk. Samen met verschillende partners werken we aan acties om het fietsgebruik te vergroten en de kennis over fietsstimulering te verspreiden. 
 
Focus Tour de Force:
  • Stimuleren van de verdere professionalisering van fietsstimulering (programmaontwikkeling en effectiviteit), door kennis te ontwikkelen en te delen en het aantal betrokken organisaties te vergroten
  • Ondersteunen, inspireren en aanjagen van bestaande en nieuwe partners om te zorgen dat fietsen naar het werk steviger wordt gestimuleerd en doelen worden gehaald.
Op Fietsberaad.nl (partner van Tour de Force) vind je onder 'onze selectie' verschillende rapporten, notities, etcetera, over fietsstimulering. 

Ploegleider:
Roel Lenoir
roel@3pm.nu
Roel_Lenoir-(1).jpg
Terug naar 'Uitvoeringsprogramma'
Submenu openen

Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven

Scroll naar boven