Tour de Force

B. Fiets in de keten

Waar de fiets snelheidskampioen is op de korte afstand, zijn trein, metro en (snel)bus dat op langere afstanden naar stadscentra. Fiets en OV vormen een gouden combinatie voor de afstanden boven de tien kilometer, mits de condities kloppen. Fietsparkeervoorzieningen en aanbod bij overstaplocaties zijn van groot belang.

Deze combinatie van fiets en OV wordt steeds belangrijker. Gemeenten zoeken nieuwe manieren om dit te faciliteren, o.a. met deelfietsaanbieders. Daarnaast zetten provincies, vervoerregio’s, NS en ProRail in op het dienstenaanbod bij OV-knooppunten en transferia. Hierdoor komen er meer mogelijkheden  voor deelfietsen aan de randen van de stad en verder weg  gelegen gebieden. Een beter aanbod en faciliteiten zorgen dat ook de combinatie auto-fiets aantrekkelijker wordt.
 
Focus Tour de Force:
  • Potentie van de fiets als voor- en natransport beter verkennen, breder dan faciliteiten bij (NS-) stations. Denk aan ‘mobiliteitshubs’, Park+Bike, fiets en (H)OV, deelaanbod in dichtbebouwde gebieden.
  • Grootschalig en opschaalbaar experimenteren met het beter benutten van bestaande stallingsruimte.
  • Versterken en uitbreiden van fietsparkeren bij stations (en OV-knooppunten) doorzetten en (op korte termijn) komen tot een meer structurele, evenredige en redelijke rolverdeling en financiering van fietsparkeren bij stations.
  • Aanreiken van kennis en kunde om dienstenaanbod bij OV-knooppunten en transferia te versterken.
Ploegleider: 
Jacco Peters
jacco.peters@minienw.nl

 
Scroll naar boven