Tour de Force

Programmamanagement

Het eerste aanspreekpunt voor de Tour de Force is het programmamanagement.

Zij zijn verantwoordelijk voor:
  • Het organiseren van de bijeenkomsten met de Tourleiding en het Tourbureau
  • Het organiseren van de Bestuurlijke Fietstafel en de Inspiratiedag
  • De communicatie vanuit de Tour de Force
  • Het tot stand komen van de nieuwe Agenda Fiets in gezamenlijkheid met alle partijen
  • Het aansturen en ondersteunen van de Wegkapiteins bij het uitvoeren van hun doelen
  • Het vertegenwoordigen van de Tour de Force in externe contacten en op externe bijeenkomsten
Het programmamanagement wordt in duo schap uitgevoerd door Erik Tetteroo en Cindy Clevers. Voor vragen over de Tour de Force kunt u contact opnemen via:
Erik Tettero0 Erik Tetteroo 
Enveloperik.tetteroo@tourdeforce.nl                                     
CIndy Clevers Cindy Clevers
Envelopcindy.clevers@tourdeforce.nl 
Scroll naar boven