Tour de Force

Programmamanagement

Het eerste aanspreekpunt voor de Tour de Force is het programmamanagement.

Het programmamanagement is verantwoordelijk voor:
  • Het organiseren van de bijeenkomsten met de Tourleiding en het Tourbureau
  • Het organiseren van de Bestuurlijke Fietstafel en de Inspiratiedag
  • De communicatie vanuit de Tour de Force
  • Het Ambitiedocument en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2e etappe in gezamenlijkheid met alle partijen
  • Het aansturen en ondersteunen van de Ploegleiders bij het uitvoeren van hun activiteiten
  • Het vertegenwoordigen van de Tour de Force in externe contacten en op externe bijeenkomsten
Maja van der Voet vervult de rol van programmamanager vanuit de Tour de Force.  Zij wordt daarbij ondersteund door Paul Steeneken.
 
 
2.jpg Maja van der Voet
Envelop maja.vandervoet@tourdeforce.nl 
                        
Paul4.jpg Paul Steeneken
Enveloppaul.steeneken@tourdeforce.nl

 
Scroll naar boven