Tour de Force

Minder fietsslachtoffers

Helaas laten de verkeersveiligheidscijfers zien dat het aantal doden en verkeersgewonden onder fietsers blijft stijgen. Met name enkelvoudige fietsongevallen zijn een groot aandachtspunt.

In 2017 waren er meer fietsdoden (206) dan autododen (201). Maar liefst 57 mensen reden op een e-bike. Al betekent dit nog niet dat de e-bike de oorzaak van het ongeval is geweest. Vooral senioren zijn kwetsbaar op de fiets: 71% van de fietsdoden is 60+. Tweederde van de totaal aantal verkeersgewonden, 21.400, is een fietser. En van deze tweederde is bijna de helft 60 jaar of ouder. Hier staat tegenover dat zij het minst fietsen en qua bevolkingsomvang zijn de getallen ook hoog.
 
Inzet van Tour de Force
Senioren zo lang mogelijk veilig op de fiets door het programma Doortrappen!
Doortrappen houdt senioren zo lang mogelijk veilig op de fiets via logische netwerken waar senioren komen. Doortrappen is niet betuttelend en niet belerend. De uitvoering gebeurt binnen de gemeente ism provincies. Een aantal provincies, vervoerregio’s en gemeenten zijn al actief: Friesland, Gelderland, Utrecht, Overjissel, Zuid-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Enschede, Goes, Amsterdam, Amersfoort en Maassluis.
 
Wil je ook meedoen of eerst eens meer weten? Ga dan naar de website van Doortrappen. Hier vind je ook de verhalen van senioren over wat fietsen voor hen betekent.


 
Versterk de kennis over fietsveiligheid en deel effectieve maatregelen!
Het digitale Platform Veilig Fietsen heeft als belangrijke taak om de fietsveiligheidswereld en de fietswereld meer met elkaar in contact te brengen en kennis uit te wisselen. Het digitale platform kan jou helpen bij aan het maken van de regionale uitvoeringsplannen verkeersveiligheid waarin de fiets is meegewogen in de risicoanalyse. En natuurlijk vind je concrete handvatten zoals ‘hoe richt ik een fietsstraat in?’.
 
Heb je toevoegingen voor het platform? Meld ze hier aan!
Scroll naar boven