Tour de Force

Fiets in de omgevingsvisies

De Omgevingswet en de omgevingsvisies die momenteel worden opgesteld geven concrete kansen om de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen te verbeteren.

Doel van de Omgevingswet is om de vitaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving te bevorderen.  Lopen en fietsen zijn ideaal geschikt om dit doel te kunnen bereiken. In 2019 en 2020 worden naast Omgevingsvisie ‘s en omgevingsplannen Regionale Energiestrategie├źn en regionale mobiliteitsvisies per provincie en gemeente uitgewerkt om aan te geven hoe aan de klimaatdoelen voldaan kan worden. Het stimuleren van fietsen en lopen binnen Omgevingsvisies-en plannen kan fundamenteel aan het halen van de klimaatdoelen bijdragen.

In 2018 is een begin gemaakt met het concreet laten zien hoe lopen en fietsen door gemeenten, provincies en andere partijen ingezet kunnen worden om de gestelde doelen te halen.
Dit is gedaan door vanuit dit thema de kennisbehoefte in kaart te brengen en uit te wisselen en is het inspirerende White Paper opgesteld en verspreid. Er is echter nog veel bewustwording en kennisuitwisseling nodig om de kansen te grijpen die de wet biedt om duurzame vervoerwijzen een plek te geven in de instrumenten van de Omgevingswet.

Het doel van de Tour de Force is om vanuit dit thema :

  • In en tussen gemeenten een actief netwerk op te zetten van professionals (verkeer, ruimte en gezondheid).
  • In de omgevingsplannen van de samenwerkende ambitieuze fietssteden (F10) een herkenbaar onderdeel over het stimuleren van active modes zoals fietsen en lopen in te brengen.
  • In deze steden bij de uitwerking van de omgevingsvisie gericht uitvoering te geven aan projecten voor fietser en voetganger.

Doel van dit thema is om verkeersprofessionals en professionals van aanpalende gebieden op de hoogte van de Omgevingswet te laten zijn en in staat de kansen te grijpen die het nieuwe stelsel hen biedt.

Downloads

Terug naar 'Doelstellingen'
Submenu openen

Fietsen in de omgevingsvisies

┬ę Copyright 2019 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven