Tour de Force

Doelstellingen

Tijdens de 1e etappe zijn er 9 doelen geformuleerd van de Agenda Fiets 2017-2020. Om deze doelen te bereiken is ervoor gekozen om per doel een trekker aan te stellen: in Tourtermen, een wegkapitein.

De 9 doelen zijn:
1. Nederland toonaangevend Fietsland
2. Meer ruimte voor de fiets in steden
3. Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes
4. Fiets in de keten
5. Gerichte stimulering van fietsen
6. Minder fietsslachtoffers
7. Minder gestolen fietsen
8. Versterken kennisinfrastructuur
9. Fiets in de omgevingsvisies
 
Doel van de Tour de Force is meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid gezien de grote maatschappelijke baten.
 
Doelstelling1

Nederland toonaangevend Fietsland

Wegkapitein Mirjam Borsboom
- Dutch Cycling Embassy
doelstelling2

Meer ruimte voor de fiets in
steden

Wegkapitein Otto van Boggelen
- CROW Fietsberaad

doelstelling3

Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes

Wegkapitein Reindert Augustijn - Provincie Gelderland

Doelstelling4

Fiets in de keten

Wegkapitein Conny Broeyer
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doelstelling5

Gerichte stimulering van fietsen

Wegkapitein Hugo van der Steenhoven
- namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Doelstelling6

Minder fietsslachtoffers

Wegkapitein Kate de Jager 
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doelstelling7

Minder gestolen fietsen

Wegkapitein Mojgan Yavari
- Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Doelstelling8

Versterken kennisinfrastructuur

Wegkapitein Rick Lindeman
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doelstelling9

Fiets in de omgevingsvisies

Wegkapitein Syb Tjepkema
- Gemeente Zwolle
Scroll naar boven