Tour de Force

Parkeren en Fiets - Bevindingen van een aantal koplopergemeenten

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Wilma Koning en Rob de Vree (&Morgen)
 • Uitgever:CROW en Tour de Force
 • Datum:29-01-2018
De Ketenploeg van de Tour de Force stelde zich (onder meer) tot doel in beeld te brengen hoe auto en fiets (Parkeren+ Fiets) optimaal kunnen worden ingezet in de keten van mobiliteit. Daaruit ontstond het idee om een kopgroep te formeren van (decentrale) overheden die interesse hebben en/of aan de slag willen met P+Fiets.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In deze rapportage beschrijven we de gekozen aanpak en resultaten. Dat betekent dat in deze rapportage achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • Werving van kopgroep gemeenten.
  • Organiseren van drie bijeenkomsten en de uitkomsten daarvan.
  • Conclusies en aanbevelingen.

  Samen met betrokken gemeenten hebben we verder invulling gegeven aan het concept P+Fiets. We denken dat meerdere gemeenten op een kansrijke manier aan de slag kunnen met P+Fiets-concepten, al dan niet geïntegreerd in en met deelfietssystemen. De groeiende verkeerscongestie en de behoefte om (binnen)steden bereikbaar te houden, maken dat de seinen op groen staan om anders naar mobiliteit te kijken. Tegelijkertijd zal in verschillende gemeenten nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden en werk moeten worden gemaakt van de onderbouwing daarvan. Dit betekent dat niet overal van vandaag op morgen gestart zal worden. We zijn er niettemin van overtuigd dat het een kwestie van tijd is voordat er daadwerkelijke toepassingen zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld van steden.

Relevantie

Scroll naar boven