Platform Veilig fietsen

Waarom fietsen scholieren minder vanaf hun 16de jaar?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:29-05-2019
Het fietsgebruik onder jongeren in Nederland neemt snel af vanaf de leeftijd van 16 jaar. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om het teruglopen van het fietsgebruik onder scholieren terug te dringen. Bijvoorbeeld door excursies met de fiets te organiseren of meer met apps te doen.

 • Uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) blijkt dat het fietsgebruik onder jongeren in Nederland snel afneemt vanaf de leeftijd van 16 jaar. Terwijl voor 70% van de 15-jarigen de fiets het hoofdvervoermiddel is, neemt dat percentage af naar 60% voor 16-jarigen, 34% voor 18-jarigen en 25% voor 20-jarigen. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Overijssel willen deze afname afremmen en het fietsgebruik onder jongeren stimuleren. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Universiteit Twente (UT) deden onderzoek naar de achterliggende redenen om (niet) te fietsen. Daartoe voerden ze binnen het Bike2School project een literatuurstudie uit, voerden een enquête uit en hielden workshops en interviews.

  In totaal hebben 890 leerlingen van 15 scholen de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten van de enquête blijkt onder meer dat leerlingen op de onderzochte scholen veel fietsen. Zo’n 80% van de leerlingen fietst dagelijks, 15% fietst een of meerdere keren per week, en 5% fietst nooit of slechts enkele keren per jaar. Leerlingen van MBO scholen fietsen significant minder vaak dagelijks naar school.

  De onderzoekers concluderen dat er zes variabelen zijn die de kans op dagelijks naar school fietsen grotendeels kunnen verklaren:
  1. Leerlingen met een studenten OV-kaart (vooral MBO leerlingen met een studenten-OV week abonnement) hebben een kleinere kans om dagelijks naar school te fietsen.
  2. Leerlingen van wie veel vrienden naar school fietsen hebben een grotere kans om altijd naar school te fietsen.
  3. De kans op dagelijks fietsen is kleiner als leerlingen met hun ouders naar school reizen
  4. De kans op dagelijks fietsgebruik is groter bij leerlingen die met vrienden samen naar school reizen
  5. Leerlingen die vinden dat hun ouders ze niet (voldoende) aanmoedigen om te fietsen hebben een kleinere kans om dagelijks te fietsen.
  6. Een korte fietsafstand levert een grotere kans op dat leerlingen dagelijks naar school fietsen.

  Uit interviews met directeuren, docenten en verkeerscoördinatoren blijkt verder dat scholen meer zouden kunnen doen om fietsgedrag van leerlingen te stimuleren. Enerzijds kunnen scholen duidelijker en completer zijn in de voorlichting over vitaliteit en beweging, waarmee ze leerlingen via een theoretische manier meer bewust maken van deze zaken. Daarnaast kan ook op een actieve manier worden gekeken naar het stimuleren van fietsgedrag door bijvoorbeeld excursies in de buurt te organiseren in combinatie met vakken, waar leerlingen op de fiets heen gaan vanuit de school.

  Uit workshops met leerlingen blijkt verder dat het gebruik van een app om fietsen te stimuleren een groot potentieel onder leerlingen lijkt te hebben.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Waarom fietsen scholieren minder vanaf hun 16de jaar?

Scroll naar boven