Platform Veilig fietsen

Kinderen gaan liever op de fiets naar school

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-01-2020
Kinderen uit groep 5-8 gaan liever met de fiets naar school, dan dat vader of moeder ze brengen met de auto. Die conclusie valt te trekken uit een onderzoek op 15 Arnhemse scholen.

 • kinderen_in_auto-(1).jpg
  Iris van de Craats
  van de Eindhoven University vroeg aan kinderen en ouders hoe de reis naar school werd gemaakt en hoe leuk kinderen die aanpak vinden.

  De laatste jaren zijn landelijk bezien nogal wat verschuivingen opgetreden in de reis naar school. Tussen 2001 en 2016 nam het lopen af met 9 procent, de autotrips namen toe met 7 procent. Het aandeel fietsen bleef ongeveer gelijk.

  Volgens Van de Craats zal de toename van het autogebruik te maken hebben met het sluiten van scholen, waardoor de gemiddelde afstanden naar school zijn toegenomen. Bovendien is er een trend waarbij ouders geneigd zijn om te kiezen voor een school die zij beter bij het kind vinden passen, ook al ligt die verder weg.

  Ook speelt mee dat ouders meer dan vroeger geneigd zijn om de verkeersveiligheid mee te wegen, ook al is die de laatste jaren beter geworden. In het verlengde daarvan kennen we ook nog de vicieuze cirkel: ouders maken zich druk om de vele auto’s rond de school, omdat meer ouders de kinderen met de auto afleveren.

  Gemiddeld gaat nu in Nederland 70% lopend naar school als de afstand niet meer bedraagt dan 500 meter. Daarboven loopt het aandeel snel terug, terwijl het fietsaandeel toeneemt tot 70% bij afstanden van 1 tot 2,5 km.

  De cijfers gelden globaal ook voor Arnhem, waar volgens het onderzoek bijna de helft van alle leerlingen uit groep 5-8 met de fiets komt. 22% wordt gebracht met de auto, de rest komt met het ov of achterop de fiets.
  Wat bepaalt (mede) die keuze? Uiteraard speelt de afstand een belangrijke rol. En ook de leeftijd van het kind. Hoe ouder, hoe vaker de fiets tevoorschijn wordt gehaald. Wat helpt is als de ouders er een actieve reisstijl op na houden, kinderen fietsen dan vaker. Het inkomen van die ouders speelt trouwens ook een rol. Hoe hoger, hoe meer er wordt gefietst.

  Tenslotte werd aan de kinderen gevraagd hoe ze dachten over de trip naar school. Uit de antwoorden bleek duidelijk dat kinderen zich een stuk tevredener uitlaten over het lopen of fietsen, dan over een reis met de auto. ‘En het ligt voor de hand dat hiermee ook het algemeen welbevinden van het kind gebaat is’, aldus Iris van de Craats, die tenslotte benadrukt dat kleinere scholen binnen fietsafstand belangrijk zijn om het fietsgebruik op peil te houden.
  satisfaction-(1).JPG

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Kinderen gaan liever op de fiets naar school

Scroll naar boven