Platform Veilig fietsen

Raamwerk LEV-kader

  • Soort:Notities
  • Datum:01-09-2020
Het raamwerkdocument bevat de eisen voor toelating tot de weg en voor gebruik op de weg voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs).

  • Het LEV-kader zal de regels voor LEVs gaan beschrijven die zijn uitgezonderd van het toepassingsgebied van EU Verordening 168/2013. Dit betreft voertuigen zonder zitplaats voor de bestuurder (bijv. e-steps), zelfbalancerende voertuigen (bijv. de Segway) en voertuigen met trapondersteuning (bijv. de e-(bak)fiets).

    Een aantal van deze typen voertuigen wordt nu toegelaten via de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. Voor gehandicaptenvoertuigen wordt, in samenhang met het LEV-kader, gewerkt aan een apart kader. 
     

    Downloads

Relevantie

Scroll naar boven