Platform Veilig fietsen

LEV’s in de openbare ruimte: stel harde voorwaarden

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Veilig Verkeer NL
 • Datum:14-10-2021
Verkeerskundige Wim Salomons van Veilig Verkeer Nederland (VVN) deelt de visie van zijn organisatie met betrekking tot micromobiliteit en LEV's.


 •  
  Het gebruik van licht elektrische voertuigen (LEV’s), zoals skateboards, hoverboards en verschillende soorten elektrische steps, neemt toe. Het gevolg is dat er op de openbare weg regelmatig verwarring en onveilige situaties ontstaan. Volgens Veilig Verkeer Nederland is dit niet verwonderlijk. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat veel gebruikers niet weten dat een aantal van deze LEV-voertuigen verboden is op de openbare weg.
   

  Harde voorwaarde

  Een andere kant van de medaille is dat we, om de kwaliteit van de verkeersleefbaarheid in stedelijke gebieden te waarborgen, het aantal motorvoertuigen in de binnensteden drastisch moeten terugdringen. Dit kan een argument zijn om het gebruik van vorengenoemde LEV’s tóch te stimuleren. Wel zullen er richtlijnen moeten komen voor het gebruik en de plaats op de weg. Voor Veilig Verkeer Nederland is het een harde voorwaarde dat het toelaten van LEV’s, leidt tot een duurzamer en vooral veiliger openbare ruimte.
   

  Meer duidelijkheid

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft juli 2021 het kader voor licht elektrische voertuigen bekendgemaakt. Het doel van dit kader? Zeker stellen dat toegelaten LEV’s veilig zijn en veilig worden gebruikt. Er wordt meer duidelijkheid naar consumenten, fabrikanten en wegbeheerders geboden. Zo weet de consument welke LEV’s toegestaan zijn, kennen fabrikanten de technische eisen en kunnen wegbeheerders rekening houden met de toegestane LEV’s op hun wegennet. VVN kan zich goed vinden in dit LEV-kader.
   

  Verplichte rijvaardigheidstraining

  Veilig Verkeer Nederland is groot voorstander van het instellen van een verplichte rijvaardigheidstraining in combinatie met een duidelijke instructie en daaraan gekoppelde proefrit. Duidelijkheid naar de gebruikers als het gaat om de plaats op de weg is óók belangrijk. Wanneer een LEV-voertuig qua afmetingen en massa overeenkomt met de fiets, lijkt toelating op het fietspad voor de hand. Hierbij moeten we wel kritisch zijn, want voorkomen moet worden dat het fietspad vanwege te grote verschillen in massa en snelheid onveilig wordt.
   

  Drukke fietspaden niet extra belasten

  De gevolgen voor kwetsbare weggebruikers bij een aanrijding met een motorvoertuig dat 30km rijdt zijn in het algemeen minder ernstig dan bij 50km/h. In Europees verband is er inmiddels brede steun voor het verlagen van de maximaal toegestane snelheid binnen de bebouwde kom naar 30km/h. Dit biedt de mogelijkheid om op – korte- termijn in bebouwde gebieden een 30km wegennet te realiseren. Hierdoor ontstaat er op de rijbaan ook ruimte voor de LEV’s en voorkomen we dat veelal drukke fietspaden extra worden belast. Mede daarom pleit Veilig Verkeer Nederland voor het instellen van een maximaal toegestane snelheid van 30kmh binnen de bebouwde kom.
   

  Duidelijkheid is cruciaal

  Veilig Verkeer Nederland roept alle aanbieders van LEV’s op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij de verkoop dienen zij clip en klaar aan te geven of het betreffende voertuig is toegestaan in het Nederlands verkeer. Duidelijkheid hierover is cruciaal. ‘Iedereen veilig over straat’.
                                                                                                                           Wim Salomons, sept 2021
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

LEV’s in de openbare ruimte: stel harde voorwaarden

Scroll naar boven