Platform Veilig fietsen

Notitie stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving

 • Soort:Notitie/verslag
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:27-07-2020
UPDATE: aangepaste versie op basis van de actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaringen. Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden. Het betreft de tweede versie. Voor een volgende versie ontvangen we graag uw suggesties, reacties en vooral concrete plannen of maatregelen. Mail deze svp aan fietsberaad@crow.nl.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving weer op gang. Maar voorlopig zal ook het stedelijke verkeer rekening moeten houden met beperkingen om onderlinge besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en (economische) activiteiten in de openbare ruimte zoals terrassen en evenementen. Veel gemeente zijn al druk bezig geweest met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.  Om u hierbij te helpen hebben CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving” opgesteld.


  Update 24 juli 2020: Belangrijkste wijzigingen:

  • Door hele document heen aangepast aan actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaring
  • Nieuwe hoofdstukken over parkeren en deelmobiliteit, openbaar vervoer en evenementen-  en recreatieverkeer
  • Geactualiseerd hoofdstuk over de landelijke communicatie
  • Op basis van meer inzicht in risico op besmetting buiten aangepaste prioritering van middels quick scan te analyseren type locaties
  • Nieuwe paragraaf over draagvlak voor maatregelen
  • Toegevoegde aanbevelingen over maatregelen rond terrassen
  • Geactualiseerde maatregelen op geregelde kruispunten


  Inhoud in het kort:

  • Extra ruimteclaims
  • Quick scan knelpunten voetgangers en fietsers
  • Maatregelen
   • Voetgangergebieden
   • Straten met te smalle trottoirs
   • Kruispunten met te weinig opstelruimte
   • Te smalle fietspaden
   • Parkeren en deelmobiliteit
   • Openbaar vervoer
   • Evenementen en recreatiegebieden
  • Communicatie
  • Juridische aspecten

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Notitie stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving

Scroll naar boven