Platform Veilig fietsen

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen Regio Twente 7 november 2013

 • Soort:Terugblik
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:29-01-2014

Op 7 november 2013 heeft Regio Twente in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega&'s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepj


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Tijdens dit Ontwerperscafé zijn vier casussen behandeld:

  - Casus gemeente Almelo: Bornebroeksestraat (F35)
  Tracékeuze van een nog te realiseren doortrekking van het Almelose F35-tracé.

  - Casus gemeente Enschede: Kruispunt Deurningerstraat-Raifeissenstraat-Fietsstraat Lasonderstraat
  De opgave om de aansluiting voor fietsers, beter, veiliger, herkenbaarder en logischer maken.

  - Casus gemeente Hellendoorn: Rotonde Helmkruidlaan – Baron van Sternbachlaan, Nijverdal
  De opgave om de zuidtak van deze rotonde veiliger vorm te geven.

  - Casus gemeente Twenterand: Kerkallee en de Rohorst
  Op zoek naar een veiligere inrichting van beide wegen.

  In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Relevantie

Scroll naar boven