Platform Veilig fietsen

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland 17 juni 2014

 • Soort:Terugblik
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:17-09-2014

Op 17 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega&'s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond,


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Tijdens dit Ontwerperscafé zijn de volgende casussen behandeld:

  Casus Tytsjerksteradiel

  Een smalle ETW 60: zijn fietsvoorzieningen noodzakelijk? En zo ja, welke?

  Casus Zwolle

  Een tweerichtings fietsoversteek op een GOW 50 km/h: het ontwerp is al diverse malen aangepast. Wat is er nog meer mogelijk om de situatie veiliger te maken?

  Casus Enschede

  Onveilige fietsoversteken op een rotonde binnen de bebouwde kom. De vraag is of maatregelen aan de infrastructuur een verbetering in gedrag en beleving kunnen bereiken.

  Casus Oosterwolde

  De reconstructie van twee (complexe) kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

  In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Relevantie

Scroll naar boven