Platform Veilig fietsen

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland 19 juni 2014

 • Soort:Terugblik
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:17-09-2014

Op 19 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega&'s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond,


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Tijdens dit Ontwerperscafé zijn de volgende casussen behandeld:

  Casus Arnhem

  Aan de zuidtak van een rotonde is een oversteek met een tweerichtingsfietspad in de voorrang. De opgave hier om de oversteek veiliger vorm te geven.

  Casus Provincie Gelderland

  Aan de provinciale weg N320 liggen drie fietsoversteeklocaties. De uitdaging aan de ontwerpers om met (goedkope) alternatieve oplossingen te komen voor veilige fietsoversteken.

  Casus Harderwijk

  Een complexe situatie waar 3 fietsroutes bij elkaar komen bij een 30 km/h weg. De voorrangssituatie is voor de weggebruikers onduidelijk. Waar ligt de oplossing?

  In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Relevantie

Scroll naar boven