Platform Veilig fietsen

Veiliger door maatregel ‘Snorfiets naar de rijbaan’, ook omdat veel snorfietsers afstappen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:12-12-2019
De verkeersveiligheid, doorstroming en drukte op de fietspaden zijn gunstig beïnvloed door de snorfiets op de meeste wegen binnen de ring A10 naar de rijbaan te verbannen, blijkt uit een evaluatie van de maatregel. Dat komt ook omdat veel mensen hun snorfiets aan de kant hebben gezet.

 • De evaluatie meldt een sterke daling van het aantal geregistreerde ongevallen met letsel waar een snorfietser bij betrokken is. De cijfers betreffen de periode april 2016 tot oktober 2019. In 2019 is het aantal gedaald naar 29. Dat lag jaren rond de 100. Ook het aantal ongevallen waar een fietser bij betrokken is fors gedaald naar 114. Dat waren er bijvoorbeeld in 2018 nog 186.
   
  Ook het aantal conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers is flink afgenomen, blijkt uit metingen op drie drukke kruispunten. De hinder door snorfietsers op het fietspad is eveneens sterk teruggelopen. Dit lijkt rechtevenredig met de afname van het aantal snorfietsers op het fietspad. Het aantal snorfietsers op het fietspad is in de laatste meting nog ongeveer een tiende van het aantal snorfietsers in de o-meting. Het aantal snorfietsers op het fietspad dat hinder veroorzaakt aan andere fietspadgebruikers is met eenzelfde omvang afgenomen. Snorfietsers op de rijbaan veroorzaken wel enige nieuwe hinder voor andere weggebruikers, maar dat staat volgens de gemeente niet in verhouding tot de afname van de hinder die snorfietsers op het fietspad veroorzaken.
   
  Uit een reistijdanalyse blijkt dat snorfietsers op de rijbaan geen negatieve invloed hebben op de doorstroming van het autoverkeer en op de doorstroming van het openbaar vervoer.

  De houding van fietsers is sinds de invoering van de maatregel niet of nauwelijks veranderd. Circa 67% is erg positief. Zij ervaren het veiliger en minder druk op de fietspaden. Zo’n 20% staat er neutraal  in. 52% van de snorfietsers blijft negatief over de maatregel, al is dat aandeel wel met een kwart afgenomen (het was 72%).
   
  Een deel van de gunstige effecten is terug te voeren tot de daling van het aantal snorfietsers. Dat liep terug van ongeveer 37.000 (januari 2018) naar ongeveer 26.000 (oktober 2019). Het aantal verplaatsingen van snorfietsers daalde met circa 50%. Snorfietsers zijn gestopt of rijden minder op de snorfiets omdat zij dit gevaarlijk vinden tussen het overige verkeer. Onder ex-snorfietsers zijn de fiets ca. 53% en de auto ca. 49% de populairste alternatieve voor de snorfiets, gevolgd door het openbaar vervoer 37%.

  Goedkoop is de maatregel overigens niet. De gemeente heeft er circa 6 miljoen euro aan besteed.

Relevantie

Scroll naar boven