Platform Veilig fietsen

Een aantrekkelijke fietsroute is meer dan alleen ‘mooi’

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:21-08-2019
Of mensen regelmatig op de fiets stappen hangt er ook vanaf of het op de fietsroute aantrekkelijk fietsen is. ‘Aantrekkelijkheid’ wordt zelfs genoemd als één van de vijf hoofdeisen voor fietsvriendelijke infrastructuur. Maar je bent er niet met alleen het aanplanten van het nodige groen.

 • Dat wordt wel duidelijk als je de net verschenen Fietsberaadpublicatie (nr. 34) erop naslaat: Uitwerking hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur: hoofdeis 5: Aantrekkelijkheid.

  Aan de hand van tal van voorbeelden wordt daarin toegelicht dat het aantrekkelijk maken cq. ontwerpen van een fietsroute tal van invalshoeken kent die liggen op het snijvlak van vakgebieden als verkeerskunde, stedenbouw en omgevingspsychologie.

  Niet verwonderlijk dat het rapport tot stand kwam met inbreng van onder andere experts als Marco te Brömmelstroet (UvA), Stefan Bendiks (Artgeneering) en Dick de Waard (RuG), naast een aantal andere gekende fietsbeleidsdeskundigen.fietsroute3.JPG

  Want een aantrekkelijke fietsroute trekt mensen aan, we maken er graag nog een keer gebruik van, zo weten we inmiddels. En de aantrekkelijkheid van een route heeft grote invloed heeft op de routekeuze. De rit over een aantrekkelijke route lijkt sneller te verlopen en wordt als sociaal veiliger beleefd. Bovendien blijken aantrekkelijke routes goed te zijn voor het investeringsklimaat en de WOZ-waarde van aanliggende panden, zo blijkt ook uit onderzoek.

  Maar aantrekkelijkheid wordt door iedereen anders ervaren. Het rapport illustreert dat aan de hand van het smalle schelpenpaadje, die een heerlijk knerpend geluid maakt en prachtig opgaat in het landschap. Maar die ook de snelheid afremt, door kuilen oncomfortabel is en inhalen bemoeilijkt. Aantrekkelijk voor de één, maar niet persé voor een ander.

  Een tijd lang is getracht om grip te krijgen op de aantrekkelijkheid van (fiets)omgevingen door identiteit, karakter, sfeer en andere aspecten te vertalen naar objecten als bomen, struiken, weilanden en gebouwen. Maar dat bleek dus een vrijwel onmogelijke opgave. Het rapport geeft daarom vooral denkrichtingen mee, die aan de hand van voorbeelden concreet worden geïllustreerd.

  Je kunt afwisseling bijvoorbeeld realiseren door het tracé van een route enigszins aan te passen. Door de toepassing van flauwe bochten en kleine asverspringingen verschuift het perspectief waardoor we een andere, verrassende kijk op onze omgeving krijgen.

  Maar weet bijvoorbeeld ook dat mensen er van houden dat er langs de route wat te doen is, denk dan bijvoorbeeld aan aanwezigheid van terrassen.

  En plan fietsroutes langs historische plekken en ruimtes. Promoveer linten, waterlopen en oude lanen tot herkenbare routes in het gebied. Dat komt ook de oriëntatie en afwisseling ten goede. Stem de verlichting af op het karakter van een locatie en licht de mooie aspecten aan.

  Aantrekkelijkheid heeft ook raakvlakken met sociale veiligheid. Voorkom dat er langs een nachtroute objecten staan waarachter mensen zich schuil kunnen houden. En plan op veilige plekken fietspoolplaatsen waar fietsers met elkaar kunnen afspreken om samen verder te rijden.

  fietsroute2.JPGBiedt ook alternatieve routes aan. Keuzemogelijkheden geven mensen het gevoel dat ze het heft in eigen hand kunnen nemen en dat wordt erg gewaardeerd. Aan de andere kant: beperking van het aantal routes, en daarmee de toegenomen concentratie van fietsers, maakt het mogelijk om draagvlak te creëren voor specifieke functies en activiteiten. Winkels, cafés maar ook skate-banen en kinderdagverblijven varen wel bij een concentratie van levendigheid. Het concentreren van fietsers biedt draagvlak voor functies en stimuleert de levendigheid. Daardoor kunnen andere routes ingericht worden voor fietsers die rust zoeken.

  Kortom: aantrekkelijkheid is niet te vangen in formules. Maar met deze en andere vertrekpunten in het achterhoofd zijn wel meer aantrekkelijke fietsroutes te ontwikkelen.

Relevantie

Scroll naar boven