Werkgeversenquête 2023: meer laadpunten e-fiets en hogere reiskostenvergoeding

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:04-09-2023
Uit de Werkgeversenquête 2023 van I&O Research naar het stimuleren van duurzaam reisgedrag blijkt dat werkgevers onder andere meer laadpunten voor e-fietsen en een hogere reiskostenvergoeding voor fietsende werknemers bieden. Bij bijna alle werkgevers zijn er meerdere voorzieningen voor fietsers beschikbaar, zoals stallingen, omkleedruimtes en douches.

Sinds 2020 vindt er in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een jaarlijkse enquête plaats die inzicht biedt in de maatregelen die werkgevers met meer dan 100 medewerkers nemen om duurzaam reisgedrag onder werknemers te bevorderen. I&O Research deed voor de Werkgeversenquête 2023 onderzoek naar welke maatregelen werkgevers nemen om hun werknemers slimmer, anders en schoner te laten reizen en welke ontwikkeling hierin ten opzichte van de afgelopen jaren te zien is. Dit artikel vat de belangrijkste conclusies over fietsen naar het werk samen.   
 
Voorzieningen
Ruim een vijfde van de werknemers reist in 2023 met de fiets naar het werk, rond de zestig procent pakte de auto. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De voorzieningen voor fietsers zijn in het algemeen verbeterd. Bijna alle werkgevers hebben een fietsenstalling. Bij 62 procent is er een overdekte fietsenstallen, bij 29 procent een onoverdekte fietsenstalling en bij 21 procent een semi-overdekte fietsenstalling. Gemiddeld zijn er 11 laadpunten voor e-fietsen beschikbaar, tegen 7 in 2022.


Bij 95 procent van de werkgevers zijn er meerdere voorzieningen beschikbaar voor fietsende werknemers, zoals een omkleedruimte, douche, kluis of fietspomp. Het aandeel werkgevers dat leenfietsen ter beschikking stelt voor zakelijke mobiliteit is gelijk gebleven op ongeveer een derde.
Werkgevers in de publieke sector bieden vaker een fietsenstalling en leenfietsen aan dan andere sectoren.
 
Reiskostenvergoeding
Een derde van de werkgevers biedt een reiskostenvergoeding voor alleen de fiets of e-fiets, de gemiddelde vergoeding voor woon-werkverkeer is daarbij 18 cent/km en voor zakelijk verkeer 22 cent/km. Afgelopen jaar verhoogde 29 procent van de werkgevers de reiskostenvergoeding voor de fiets. Werkgevers in de industrie stellen deze vergoeding relatief minder vaak beschikbaar. Meer dan de helft van de werkgevers biedt een aanschafvergoeding voor een fiets of e-fiets. Dit zijn relatief vaker werkgevers in de publieke sector, werkgevers met meer dan 200 werknemers en werkgevers binnen een stedelijke omgeving.  
 
Fiets naar je werk dag
Voor ruim zestig procent van de werkgevers geldt duurzaamheid als een van hun kernwaarden. Een derde voert actief beleid op het gebied van duurzame mobiliteit. Bij 16 procent van de werkgevers is het juist geen onderwerp van gesprek of aandacht. De helft van de werkgevers besteedt in de interne communicatie aandacht aan duurzame mobiliteit. Een vijfde deed in 2023 mee aan een campagne om duurzaam reisgedrag onder werknemers te stimuleren. Aan de Nationale Fiets naar je Werk Dag deden de meeste bedrijven mee, 14 procent tegen 7 procent in 2022.
 
Achtergrond
I&O Research verzamelde de data voor dit onderzoek in een periode van vijf weken, van mei tot juni 2023. Het onderzoeksbureau stuurde daarvoor 8500 vragenlijsten naar werkgevers met meer dan 100 werknemers waarvan er 1016 zijn ingevuld. De respons is qua verdeling over bedrijfskenmerken vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Werkgeversenquête 2023: meer laadpunten e-fiets en hogere reiskostenvergoeding

Scroll naar boven