Wat kun je met Strava data?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-09-2021
Strava is een veelgebruikte app om sportprestaties bij te houden via GPS. Onder andere fietsers gebruiken de app. Is de data die daaruit voorkomt bruikbaar voor verkeersonderzoek?

Strava wordt vooral gebruikt door sportieve fietsers, dus je kunt veronderstellen dat de data die dat oplevert niet representatief is. In een artikel in Transport Review ‘Strava Metro data for bicycle monitoring: a literature review’ [niet open access] bekijken Amerikaanse onderzoekers de resultaten van 42 toepassingen.

Daaruit blijkt dat de representativiteit van de data inderdaad een punt is. De gemiddelde Strava-gebruiker is vaker een man, tussen 25-44 jaar en handig met een smartphone. Maar dat bezwaar geldt ook veel andere GPS-trackingsystemen die worden gebruikt om fietsdata te verzamelen.
Probleem is ook dat de data om privacy-redenen niet volledig kan zijn. Zo zijn begin- en eindpunt niet bekend en ontbreken demografische gegevens over de gebruikers.

Maar bij het verzamelen van meer algemene data kan Strava een rol spelen, ook omdat blijkt dat Strava-data in de praktijk toch een behoorlijke correlatie vertoont met data die via traditionele telmethoden wordt verzameld. En dan heeft Strava het voordeel dat over een groot gebied een continue stroom van gegevens beschikbaar is over lange perioden.

Daarmee is het bijvoorbeeld goed mogelijk om reispatronen in beeld te brengen. En bijvoorbeeld ook de effecten van infrastructurele maatregelen. Maar door het ontbreken van herkomst-bestemmingsgegevens leent de data zich minder om reispatronen te voorspellen via verkeersmodellen.

Waar Strava-data goed voor te gebruiken is verkeersveiligheidsdata verrijken door ongevallen en intensiteiten aan elkaar te koppelen. Hetzelfde geldt voor de exposure aan luchtverontreiniging.
 
Samenvattend kan Strava-data een rol spelen op deelgebieden en om teldata uit andere bronnen te verfijnen. Daarbij spelen de kosten uiteraard een rol en die kunnen behoorlijk oplopen. Voor de staat Virginia betaalde men in 2018 300.000 dollar voor een jaar data (2,5 miljoen activiteiten in 2016 van 110.000 gebruikers).

Strava als fietsstimulatie-app: je kunt ook 'patronen' fietsen.
strava.JPG

Relevantie

Scroll naar boven