Verkeersveiligheidscoalitie: investeer in fietsveiligheid en handhaving

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-01-2024
De Verkeersveiligheidscoalitie roept het nieuwe kabinet op om te investeren in meer handhaving en veilige infrastructuur, vooral voor fietsers. Deze oproep is een reactie op het stijgende aantal verkeersslachtoffers. De huidige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn volgens de Verkeersveiligheidscoalitie onvoldoende om de doelstelling van nul verkeersslachtoffers in 2050 te halen.

Op 16 januari namen enkele leden van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat het appèl Op weg naar nul verkeersslachtoffers in ontvangst. De Verkeersveiligheidscoalitie pleit daarin voor investeringen in veilige fietsinfrastructuur en veilig fietsgedrag, zoals het dragen van een fietshelm en een verbod op het opvoeren van elektrische fietsen. Daarnaast pleit het samenwerkingsverband voor het vergroten van de politiecapaciteit voor handhaving, om onveilig verkeersgedrag terug te dringen, en het stimuleren van voertuigtechnologie ter bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers.
 
De Verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerkingsverband van ruim dertig maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen.

Bron: Verkeersveiligheidscoalitie
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkeersveiligheidscoalitie: investeer in fietsveiligheid en handhaving

Scroll naar boven