Verkeersles met VR-bril biedt perspectief

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:04-09-2018
 • Startdatum:4-9-2018 00:00:00

Oefenen in het verkeer met behulp van een VR-bril lijkt vruchten af te werpen. Na verloop van tijd lopen en fietsen kinderen in ieder geval ‘virtueel’ veiliger. De vraag is nu of dat ook in de praktijk effect sorteert.


 • Verzekeraar Interpolis startte in 2015 met het project ‘SlimOpWeg’, waar de WegWijs VR-training onderdeel van uitmaakt. Met een speciale VR-bril en een bijbehorende app kunnen de kinderen verschillende verkeerstaken oefenen in een virtuele 3D-omgeving, die bijvoorbeeld hun eigen route tussen school en thuis nabootst.

  Een eerste onderzoek in 2016/2017 leek erop te wijzen dat de methode in ieder geval op enthousiasme mocht rekenen bij kinderen en ouders. Maar ook dat er nog wel het een en ander aan de bijbehorende app en de trainingsvorm te verbeteren viel.

  In een vervolgonderzoek begin dit jaar werden de resultaten van deze verbeterde aanpak door de SWOV onderzocht op 3 basisscholen in Tilburg, met in totaal 446 leerlingen. Voor de training werd naast de VR-bil ook gebruik gemaakt van een tablet. De leerlingen werkten zes weken lang, 20 minuten per week, een programma af waarbij ze al lopend of fietsend bepaalde taken moesten volbrengen, zoals fietsen op een rustige weg, oversteken van een rustige kruising en oversteken van een drukke kruising. In de voormeting werd gemiddeld 16% van de verkeerssituaties veilig uitgevoerd, en dit steeg naar 49% in de nameting. Bij de controlegroep werd vrijwel geen verandering gemeten (gemiddeld +1%).

  ‘Daarmee is de WegWijs VR-training - voor zover bekend - het eerste verkeerseducatiemiddel in Nederland dat wetenschappelijk op gedragseffecten is getest binnen een virtuele omgeving en daar positieve resultaten heeft laten zien’, aldus concludeert de SWOV.
  Overigens werden nogal wat kinderen misselijk van de VR-bril. De resultaten van de bril en de tablet verschilden echter nauwelijks, dus de tablet is in dat geval een goed alternatief.

  Wel is de vraag nog niet beantwoord of leren in een virtual reality-omgeving kan worden vertaald naar de praktijk. Met andere woorden: zijn de kinderen in staat om het geleerde ook in het ‘echte’ verkeer op straat uit te voeren? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek nodig, aldus de SWOV.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkeersles met VR-bril biedt perspectief

No data found
Scroll naar boven