Veel slechtzienden kunnen best fietsen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:09-04-2019
In tegenstelling tot wat vroeger wel werd gedacht, kunnen slechtzienden vaak blijven fietsen. Zeker als ze een daarop toegespitste training krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit Groningen.

 • Daarvoor ondervroeg men bijna 200 fietsers met een gezichtsbeperking, plus een aantal mensen die vanwege een gezichtsbeperking zijn opgehouden met fietsen. De meeste deelnemers aan het onderzoek hadden een gezichtsvermogen waarmee ze volgens de in Nederland gehanteerde richtlijnen niet in staat zouden zijn veilig te fietsen.

  Er zijn verschillen in de aard en oorzaak van de slechtziendheid en daarmee ook in de consequenties voor het fietsen, zo vonden de onderzoekers. Fietsers met een beperkte gezichtsscherpte hebben vooral problemen met objecten veraf en als het gaat om route-planning. Als er sprake is van verlies in het perifere gezichtsveld, heeft men vooral problemen met het mengen met ander verkeer, in de gaten hebben dat men wordt ingehaald en afstand houden tot andere verkeersdeelnemers en de stoeprand. Mensen met dit soort gezichtsproblemen laten ook vaker uit eigen beweging de fiets staan en rapporteren ook vaker betrokken te zijn geweest bij ongelukken of bijna-ongelukken.

  Verder hebben mensen die eerst goed zagen maar later slechtziend werden door een ziekte of ongeval moeilijkheden met opstappen, stoppen en afstappen.

  De onderzoekers concluderen dat de mate van verlies in het perifere gezichtsveld beter aangeeft of men veilig kan fietsen dan de gezichtsscherpte.

  Route-planning is belangrijk voor slechtzienden, zo luidt het advies van de wetenschappers. Want het meest gerapporteerd werden problemen bij het oversteken van kruisingen zonder verkeerslichten en het verkrijgen van een overzicht van de situatie. Dergelijke lastige locaties zijn te vermijden door een goede routeplanning. Hetzelfde geldt voor de overgang van licht naar donker, waar veel slechtzienden problemen mee hebben.
  Slechtzienden kunnen volgens het onderzoek worden getraind in strategische, tactische en operationele vaardigheden om hun beperkingen te compenseren.

  Concluderend stellen de onderzoekers dat zeker mensen met een aangeboren gezichtsbeperking zonder verlies van het perifere gezichtsveld in staat moeten zijn om voldoende te compenseren om veilig te kunnen fietsen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Veel slechtzienden kunnen best fietsen

No data found
Scroll naar boven