Utrechters pakken voor ritten tot 15 kilometer vaker de fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:01-07-2024
Het aandeel fiets in ritten tot 15 kilometer is in Utrecht toegenomen van 34 procent in 2018 naar 38 procent in 2023. Dit blijkt uit de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 van de Provincie Utrecht. Het oorspronkelijke doel was 50 procent, maar veel initiatieven uit het programma zijn nog in uitvoering en de coronapandemie heeft daarnaast impact gehad op de ontwikkeling van het woon-werkverkeer.

De provincie Utrecht scoort met een aandeel fiets van 38 procent in ritten korter dan 15 kilometer nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. In de wijken Noordoost en Oost in de stad Utrecht is de doelstelling van 50 procent wel gehaald, in landelijke gebieden in de provincie ligt het percentage juist lager. Een ander doel, het verlagen van de omrijdfactor – de lengte van routes gedeeld door de hemelsbrede afstand tussen begin- en eindpunt, is ook niet gehaald. Deze is 1,26 gebleven waar de streefwaarde 1,2 was. Mogelijk kan het voltooien van de doorfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma hier nog aan bijdragen.
 
Doorfietsroutes
Op dit moment worden er acht doorfietsroutes gerealiseerd in Utrecht en is er één gereed, de F199 Bunschoten-Amersfoort. De actuele stand van zaken van de negen routes is hier te bekijken. Uit de evaluatie blijkt dat de bestuurlijke aanpak van de doorfietsroutes, waarin de regie bij de provincie ligt en afspraken met partners gemaakt worden via intentie- en realisatieovereenkomsten, volgens de betrokkenen effectief werkt. Naast de doorfietsroutes zijn er zestig lokale knelpunten aangepakt, zoals het kruisen van barrières als kruisingen met spoor- en waterwegen en verlichting van fietspaden.


 
Overige maatregelen
Een van doelen van de provincie is het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden en technieken. Een aantal innovatieve projecten zijn op initiatief van de provincie uitgevoerd. Ook ging de Utrecht Bike Community in 2019 van start, een kennisnetwerk van fietsprofessionals, en de Adviesraad Fietsroutes die de provincie van ongevraagd advies voorziet. Verder zijn er 3500 fietsparkeerplekken gerealiseerd bij bushaltes en zijn er projecten voor fietsenstallingen bij stations opgestart. Tenslotte doen er steeds meer mensen mee aan de fietsstimuleringsprogramma’s Doortrappen en Ik Fiets.
 
Het uitvoeringsprogramma Fiets zal in de provincie Utrecht een vervolg krijgen in het Bereikbaarheidsprogramma 2025-2029.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Utrechters pakken voor ritten tot 15 kilometer vaker de fiets

Scroll naar boven