Samenwerking actoren cruciaal voor verbetering fietsparkeren Kopenhagen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-03-2024
Bij het verbeteren van het fietsparkeren bij stations in Kopenhagen loopt men tegen barrières aan in de samenwerking tussen betrokken organisaties. Onderzoekers van de Zweedse universiteit van Lund hebben op basis van een analyse een aantal suggesties geformuleerd om de samenwerking tussen de belangrijkste betrokken actoren te verbeteren.

Kopenhagen is een echte fietsstad en het stadsbestuur ziet de combinatie tussen fiets en trein als een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid. Maar ondertussen zijn inwoners van de stad, van alle elementen van het fietsnetwerk, het minst tevreden over het fietsparkeren bij stations.
 
Barrières
Onderzoekers van de Zweedse universiteit van Lund identificeerden drie belangrijke barrières in de samenwerking tussen de betrokken actoren. Ten eerste valt fietsparkeren onder de verantwoordelijkheid van verschillende organisaties en bestuurslagen waardoor er onvoldoende helderheid is over wie verantwoordelijk is voor het fietsparkeren. Ten tweede moet men voor elk fietsparkeerproject opnieuw onderhandelen over de financiering. En ten derde is er een spanningsveld tussen de tevredenheid van fietsers en de doelstellingen ten aanzien van het aantal treinreizigers.
 
Oplossingen
Mogelijke oplossingen zijn het duidelijker definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van actoren in fietsparkeren en multimodaal vervoer, het creëren van een vaste structuur voor de gezamenlijke financiering met een vaste bijdrage vanuit de staat en het vaststellen van gezamenlijke doelen. De bredere boodschap is dat gezamenlijke actie van betrokken actoren is om de voordelen van multimodaal reizen optimaal te benutten.
 
Achtergrond
Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve analyse van de samenwerking op het gebied van fietsparkeren bij stations op basis van negen interviews met de belangrijkste actoren in het openbaar vervoer en fietsplanning. De resultaten van het onderzoek werden in oktober 2023 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Transport Policy.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Samenwerking actoren cruciaal voor verbetering fietsparkeren Kopenhagen

Scroll naar boven