Programmaraad Fiets zoekt nieuwe leden

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Uitgever:CROW Fietsberaad
  • Datum:15-02-2024
De programmaraad Fiets van CROW-Fietsberaad is op zoek naar nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid. Belangstellenden moeten aantoonbare ervaring hebben met (aspecten van) het fietsbeleid.

Voor het kenniscentrum CROW-Fietsberaad is de programmaraad een belangrijke link met de praktijk. De programmaraad adviseert over de inhoudelijke koers. Worden de juiste onderwerpen opgepakt? Voldoet de kwaliteit van de activiteiten? Kunnen de adviezen op draagvlak rekenen? CROW-Fietsberaad streeft naar een evenwichtige samenstelling, met deskundigheid uit alle voor het fietsbeleid relevante sectoren.
 
Gezien de huidige samenstelling van de programmaraad, is CROW-Fietsberaad op zoek naar de volgende nieuwe leden:
  • 1 nieuw lid dat werkzaam is voor een middelgrote gemeente (50.000-150.000 inwoners);
  • 2 nieuwe leden die werkzaam zijn voor een provincie;
  • 1 nieuw lid dat werkzaam is voor een regio;
  • 2 nieuwe leden die werkzaam zijn voor een adviesbureau;
  • 1 of 2 nieuwe leden die werkzaam zijn bij een landelijke organisatie;
  • 1 nieuw lid uit het onderwijs en/of de wetenschap.  
Tijdsinvestering
Het lidmaatschap vergt een tijdsinvestering van circa 30 uur per jaar. Alle leden worden geacht een actieve bijdrage te leveren aan de vier jaarlijkse vergaderingen (en een excursie) van de programmaraad. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van CROW-Fietsberaad en nieuwe ontwikkelingen besproken. Daarnaast kunnen leden naar eigen inzicht een bijdrage leveren aan kenniscafés en begeleidingscommissies van onderzoeken en pilots.
Leden die werkzaam zijn voor gemeenten/provincies worden benoemd voor een periode van maximaal 6 jaar. Leden die werkzaam zijn voor adviesbureaus worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar.
 
Belangstelling?
Belangstellenden kunnen zich tot 5 april 2024 aanmelden. Kort daarna worden de gesprekken gevoerd met een selectie van de belangstellenden.
 
Vragen?
Heeft u vragen over het lidmaatschap? Bekijk eens de 'Regels voor lidmaatschap', of neem contact op met Renske Joolen.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Programmaraad Fiets zoekt nieuwe leden

Scroll naar boven