Politiek pleidooi voor een andere aanpak van het fietsparkeren

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:29-05-2007

Maak fietsparkeren tot één van de uitgangspunten voor het straatontwerp. Daarvoor pleit een GroenLinks-werkgroep in Amsterdam.


 • Ontwerpers van de openbare ruimte streven steeds meer naar ‘strak, chique en leeg’, zo stelt de Werkgroep Verkeer en Stedenbouw van de afdeling GroenLinks Centrum. ‘De spanning tussen de vraag naar fietsparkeerplekken en het leeghouden van de openbare ruimte neemt steeds grotere vormen aan. Niemand is tevreden. De fietser kan zijn fiets niet makkelijk parkeren, de doorgang voor rolstoelers wordt belemmerd en het streven naar een lege en dus mooie openbare ruimte ontaardt juist in een chaos die iedere ruimtelijk kwaliteit teniet doet.’
  De duidelijkste voorbeelden daarvan zijn de Dam en het Muntplein, aldus GroenLinks. De partij wil dat fietsparkeren een hoofduitgangspunt wordt bij het ontwerp van elk herinrichtingsplan en niet de sluitpost. ‘Alleen als er voldoende fietsparkeerplekken ingepland zijn, is het mogelijk om hinderlijk geparkeerde fietsen aan te pakken. En als fietsparkeren mee wordt ontworpen, hoeft het niet lelijk te zijn.
  De planvorming voor de rode loper tussen CS en Weteringcircuit is een uitgelezen kans om te proberen duizenden extra fietsparkeerplekken verantwoord in te passen in de openbare ruimte.’

  Geen fietsnietjes maar fietsenrekken; vakken voor bakken
  Daar waar de fietsparkeerdruk erg groot is en de ruimte krap, pleit de partij voor fietsenrekken in plaats van fietsnietjes, omdat het ruimtebeslag per fiets kleiner is, zowel in de breedte als wat betreft het naar voren en achteren uitsteken. Op de Dam wil GroenLinks geen fietsenrekken, maar ook geen totaal fietsparkeerverbod. Men pleit voor fietsvakken, waarbinnen fietsen op de eigen standaard mogen staan. Omdat de fiets nergens aan vastgemaakt kan worden, wordt langparkeren vanzelf voorkomen. Fietsvakken op brede trottoirs zijn ook een goede oplossing om een voldoende brede doorgang voor voetgangers vrij te houden. Dat kan bijvoorbeeld bij de AH Jodenbreestraat. Fietsvakken zijn ideaal voor bakfietsen en andere buitenmodel fietsen.

  Stallingenbeleid centrale stad te beperkt
  De notitie bevat ook aanbevelingen aan het adres van de centrale stad. GroenLinks vindt dat het fietsparkeerbeleid van de centrale stad zich teveel beperkt tot fietsenstallingen. Het Beleidskader Fietsparkeren van januari 2007 heeft niet veel meer te bieden dan vijf nieuwe Lockerstallingen in vijf jaar tijd. Nieuwe stallingen zijn in het Centrum veel te duur om daarmee aan de enorme vraag te kunnen voldoen. Bovendien vinden fietsers het vaak teveel rompslomp, zeker bij ondergrondse stallingen. Fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte is het enige alternatief, zo vindt GroenLInks. ‘Bij de drukke publieksbestemmingen in het centrum komen de meeste fietsers van buiten het Centrum. Daarom is het logisch dat de centrale stad meebetaalt aan deze voorzieningen. 
  Per geparkeerde fiets kosten ze een fractie van een fietsplek in een (bewaakte) stalling.’

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Politiek pleidooi voor een andere aanpak van het fietsparkeren

No data found
Scroll naar boven