Oproep aan nieuwe regering: investeer in fietsveiligheid en doorfietsroutes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-03-2024
Door veel te fietsen, dragen we samen bij aan een samenleving die bereikbaar, duurzaam en gezond is. Meer fietsers betekent meer ruimte op de wegen om te parkeren. Maar dat moet natuurlijk wel op een veilige manier kunnen. Daarom vraagt Tour de Force een nieuwe regering structureel meer geld vrij te maken voor de aanpak van fietsveiligheid en het realiseren van doorfietsroutes.

Niets is zo Nederlands als de fiets. Jong en oud, in dorpen en steden, naar school, naar werk en recreatief: we fietsen al veel. Door veel te fietsen, dragen we samen bij aan een samenleving die bereikbaar, duurzaam en gezond is.

Fietsveiligheid
Het fietsgebruik groeit, maar het gaat niet goed met de verkeersveiligheid van fietsers in Nederland. In 2022 vielen er 290 dodelijke fietsslachtoffers in het verkeer, het hoogste aantal sinds het begin van registratie in 1996. Ook het aantal ernstig gewonde fietsers steeg in 2022 met 19% ten opzichte van 2021, een forse groei. Van het aantal ernstige verkeersgewonden is 70% een fietser. De maatschappelijke kosten van al deze verkeersongevallen: 27 miljard euro. De Integrale Mobiliteits-analyse (IMA) 2021 voorspelt een verdubbeling van het aantal ernstig gewonde fietsers in 2040. Daarom vragen we de nieuwe regering om extra geld vrij te maken om infrastructuur veiliger te maken en verkeershandhaving te intensiveren. Daarmee dringen we het aantal fietsslachtoffers terug. Daar pleit ook de Verkeersveiligheidscoalitie voor.

Doorfietsroutes
Ook doorfietsroutes dragen bij aan fietsveiligheid. Ze zijn daarnaast van groot belang voor de bereikbaarheid van zowel het stedelijk als het landelijk gebied: vlotte en veilige fietsverbindingen houden woonkernen, bedrijven en voorzieningen bereikbaar; ze verminderen de druk op het hoofdwegennet en het OV in de ochtend- en avondspits. De fiets, en in toenemende mate de elektrische fiets, kan ervoor zorgen dat mensen voorzieningen als winkels en scholen kunnen blijven bereiken, ook als ze niet over een auto beschikken. Daarom vragen we de nieuwe regering om structureel meer geld vrij te maken voor doorfietsroutes. De aanleg van fietspaden kan namelijk wel doorgaan: de negatieve effecten op stikstofdepositie blijven onder de norm. We kunnen dus marktpartijen aan het werk houden door (rood) fietsasfalt neer te leggen. Daar pleit ook de Mobiliteitsalliantie voor.

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.
De Verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid.
De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector die eraan willen bijdragen dat Nederland bereikbaar is én blijft.

Meer fietsen draagt bovendien bij aan:
  • (Versnelde) woningbouw: fietsen is ruimtebesparend en verbetert de leefomgeving. Een groter fietsaandeel helpt de binnenstedelijke woningbouwopgave mogelijk maken.
  • Gezonde en gelukkige mensen: fietsen is ontspannend en draagt bij aan de gezondheid van mensen (o.a. voorkomen van obesitas en diabetes, zorgt voor lager ziekteverzuim).
  • Beperken klimaatverandering en stikstofarme omgeving: fietsen draagt bij aan CO-reductie, schone lucht en minder geluidsoverlast.
  • Inclusieve samenleving: de fiets is een laagdrempelig, voordelig en praktisch vervoermiddel dat mensen helpt om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
  • Betaalbare mobiliteit: fietsvoorzieningen zijn relatief goedkoop en kosteneffectief.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Oproep aan nieuwe regering: investeer in fietsveiligheid en doorfietsroutes

Scroll naar boven