Onderzoek naar de 10-minuten stad

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-01-2022
Een 10 minutenstad stad is een ruimtelijk ordeningsconcept waarin dagelijkse voorzieningen binnen 10 minuten lopen of fietsen vanuit huis te bereiken zijn. Wat betekent dit concept voor ons mobiliteitssysteem?

Het is één van de onderzoekthema’s die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dit jaar op het programma heeft staan.

Het concept kreeg bekendheid toen Parijs koos voor de 15-minuten-variant en recenter volgde ook de stad Utrecht. De onderliggende principes van nabijheid en functiemenging zijn echter geenszins nieuw, aldus KiM, en dat geldt ook voor de aandacht voor actieve modaliteiten. Tegelijkertijd verandert de bereikbaarheid van voorzieningen in steden door de komst van o.a. flitsbezorgers en snelle kleine vervoermiddelen zoals elektrische bakfietsen. Waar komt het concept 10-minutenstad vandaan, wat zijn de principes en richtlijnen, waarin wijkt het af van oudere ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsconcepten en wat betekenen recente ontwikkelingen voor de (oude) principes? Het KiM verkent dit jaar het concept vanuit het mobiliteitsperspectief.
Daarbij speelt mee dat een groot deel van de nieuwe woningbouwopgave zich concentreert in de stedelijke gebieden. Verdichting in het stedelijk gebied schept voorwaarden die het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets bevordert. Dit kan daarmee het autogebruik dempen t.o.v. een situatie zonder verdichting, zo schrijft KiM in het werkprogramma voor 2022.
 
Bouwen in bestaande steden is echter ook complex, duur en het vergt tijd. Er gaan daarom steeds meer stemmen op die pleiten voor een meer gespreide woningbouw of zelfs het bouwen van geheel nieuwe steden met lagere woningdichtheden. Het KiM verkent daarom ook wat de mobiliteitseffecten zijn van meer gespreide woningbouwlocaties en wat de mogelijkheden zijn om de extra mobiliteit op de gespreide locaties te beperken.

Bereik elektrische fiets
Ander speerpunt in het werkprogramma is de elektrische fiets. KiM onderzoekt waarom mensen wel of niet een e-fiets aanschaffen (bijvoorbeeld vanuit gezondheidsoverwegingen of vanwege een stimulans door de werkgever) en op welke manieren de aanschaf van een e-fiets is te stimuleren. Verder onderzoekt het KiM welke verplaatsingen zich lenen voor substitutie door de e-fiets en hoe die substitutie met beleidsmaatregelen kan worden bevorderd.
Daarbij analyseert het KiM ook wat e-fietsgebruikers een acceptabele afstand vinden om te fietsen, gebruikmakend van het Mobiliteitspanel Nederland en van focusgroepen. Want voor de gewone fiets wordt nu vaak een afstand van 7,5 km verondersteld en het dubbele voor een e-fiets. Een onderbouwing voor de 15 km voor de e-fiets ontbreekt echter.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek naar de 10-minuten stad

Scroll naar boven